mission to Turkey Library

Media Freedom on the Line as Turkey Approaches Elections

Media Freedom on the Line as Turkey Approaches Elections

As Turkey prepares for presidential and parliamentary elections, press freedom and human rights groups demand that, whoever forms the next government, unwinding a decade of restrictions on media freedom must be a central priority for the country.

 

Turkish translation available here.

The extent of the media freedom crisis facing Turkey is outlined in the International Press Institute’s (IPI) report ‘Turkey: Throttling the Media in Crucial Election Year’ to be presented on World Press Freedom Day, 2023. The report is based on the results of the international media freedom mission led by IPI in October 2022. 

 

According to the report: Turkey’s journalists are facing a perfect storm of physical, judicial and regulatory threats designed to silence independent reporting and muzzle public debate.

 

The passing of the disinformation law in 2022 was the latest effort to bring the digital space to heel and ensure the social media platforms either submit to a role as conduits for government censorship, or resist and risk enormous financial penalties and ultimately their closure. 

 

Media regulators continue to fine broadcasters for critical programming and the courts continue the prosecution of journalists. Meanwhile a febrile atmosphere generated by political hostility to journalists, backed by a police force that beats up journalists with impunity, has created a tinderbox that could ignite into violence and further suppression at any moment.

 

In the months since the mission, journalists have been fearful of falling foul of the disinformation law which criminalizes ‘disinformation and fake news’ which is loosely defined as news intended to instigate fear, panic, endanger the security, public order or the health of society. The law establishes a framework for extensive censorship of online information and the criminalization of journalists.   While we are aware of only a handful of cases where the law has been cited when detaining individual journalists to date, it provided the legal basis for the unprecedented throttling of Twitter in February which the government initially justified as necessary to stop the spread of fake news following the earthquake. Public reaction forced the government into a swift U-turn. 

 

We call on the new government to immediately abolish the disinformation law.

 

During 2023 the broadcast regulator, RTÜK, has continued to issue fines against independent broadcasters on an almost monthly basis for criticizing the government. This evidence reinforced the mission report’s conclusions that the regulator has been weaponized to silence legitimate criticism and that this crucially undermines the electoral process. 

 

We call on the new government to ensure that all media regulators are fully independent of government and that they operate without prejudice and in full respect of media freedom. 

 

In the year since May 3, 2022 the Mapping Media Freedom database records 34 physical assaults on at least 72 journalists. This unacceptably high level of violence reinforces concerns expressed in the report about prosecutors’ failures to adequately punish those who perpetrate violence against journalists including the lack of accountability for police officers who assault journalists. 

 

We call on the new government to reform the judicial authorities’ approach towards journalists’ safety.

 

The April 25 dawn raids on Kurdish media which saw first the detention of at least 10 journalists of which five have since been charged with membership of an illegal organization, underline the relentless suppression faced by Kurdish journalists. The report records the mission’s meeting in Diyarbakir with journalists to discuss their plight following similar raids in June 2022 that saw the arrests of 20 journalists. 

 

We call on the new government to end the decades-long suppression of Kurdish journalism. 

 

The mission met with representatives of the Constitutional Court which has issued some important rulings including the August 2022 ruling that the arbitrary and consecutive bans on public advertising in independent newspapers by the Press Advertising Agency (BIK) violated freedom of expression and press freedom. However, there remain major challenges on the implementation of its rulings by lower courts and the delays in addressing important freedom of expression violations underscoring that justice delayed is justice denied. 

 

We call on the new government to reinforce the independence and capacity of the Constitutional Court to pursue and speed up justice for journalists and ensure its rulings, and those of the European Court of Human Rights are followed by the lower courts. 

 

The mission report further notes how, under the conditions, the survival of Turkey’s journalism can be attributed to some incredible and courageous individuals dedicated to their journalistic mission, backed by networks of journalists’ organizations, nationally and internationally, ready to support their members and colleagues wherever possible. It is also a result of a public thirst for independent reliable news that cannot be quenched. Turkey’s journalists still have a pivotal role to play in this election year and the building of a strong democratic society to come.

 

The mission was led by the International Press Institute (IPI) and included ARTICLE 19, the Committee to Protect Journalists (CPJ), the European Centre for Press and Media Freedom (ECPMF), Reporters Without Borders (RSF), Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropea (OBCT) and Amnesty International Turkey (AI). It was organized as part of the Media Freedom Rapid Response (MFRR) programme. 

Signed by:

 • Amnesty International
 • International Press Institute (IPI)
 • European Centre for Press and Media Freedom (ECPMF)
 • Committee to Protect Journalists (CPJ)
 • Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa (OBCT)
 • Reporters Without Borders (RSF)
MFRR 3 consortium logos

Türkiye’de Seçimler Yaklaşırken Basın Özgürlüğü Tehlikede

Türkiye yaklaşan cumhurbaşkanlığı ve meclis seçimlerine hazırlanırken, medya özgürlüğü ve insan hakları kuruluşları; seçimin ardından iş başına gelecek hükümeti kim kurarsa kursun, medya özgürlüğü üzerindeki on yıllık kısıtlamaların kaldırılmasının ülke için temel bir öncelik olmasını talep ediyor. 

Türkiye’nin karşı karşıya olduğu medya özgürlüğü krizinin boyutları Uluslararası Basın Enstitüsü’nün (IPI) Dünya Basın Özgürlüğü Günü 2023 kapsamında sunulacak olan ‘Türkiye: Kritik Seçim Yılında Medyaya Yönelik Kısıtlamalar’ başlıklı raporunda özetlenmiştir. Rapor, Ekim 2022’de IPI öncülüğünde yürütülen medya özgürlüğü uluslararası misyonunun sonuçlarına dayanmaktadır.

Rapora göre: Türkiye’deki gazeteciler, bağımsız haberciliği susturmak ve kamusal tartışmayı sessizleştirmek için tasarlanmış fiziksel, yargısal ve mevzuata dayalı tehditlerden oluşan mükemmel bir fırtınayla karşı karşıyadır.

Ekim 2022’de kabul edilen ve sosyal medya mecralarını hükümet sansürü için bir aygıt haline gelerek boyun eğme ya da direnerek yüksek para cezaları ile karşı karşıya kalma ve nihayetinde kapatılma riskini göze alma seçeneklerine zorlayan Dezenformasyon Yasası, dijital alanı boyun eğmeye zorlama amacıyla meclise getirilen en son girişimdi. 

Medya düzenleyicileri eleştirel programlar nedeniyle yayıncılara ceza kesmeye, mahkemeler de gazetecileri yargılamaya devam ediyor. Bu arada, gazetecilere cezasızlık zırhı altında fiziksel şiddet uygulayan bir polis gücü tarafından desteklenen, gazetecilere yönelik siyasi düşmanlığın yarattığı gergin ortam, her an şiddete ve daha fazla baskıya dönüşebilecek bir yangın yeri yaratmış durumda.

2022 yılının sonunda gerçekleştirilen misyondan bu yana gazeteciler; korku, panik yaratma, toplumun güvenliğini, kamu düzenini veya sağlığını tehlikeye atma amaçlı haberler olarak muğlak bir şekilde tanımlanan ‘dezenformasyon ve yalan haberleri’ suç sayan dezenformasyon yasasının radarına takılmaktan çekindiler. Yasa, çevrimiçi bilginin kapsamlı bir şekilde sansürlenmesi ve gazetecilerin kriminalize edilmesi için bir çerçeve oluşturmaktadır. Bugüne kadar bireysel olarak habercilerin gözaltına alınması sırasında bu yasaya atıfta bulunulduğu sadece birkaç vaka gözlemlense de, yasa Şubat ayında Twitter’ın eşi benzeri görülmemiş bir şekilde kısıtlanmasına yasal dayanak sağlamış ve hükümet başlangıçta depremin ardından yalan haberlerin yayılmasını durdurmak için gerekli olduğu gerekçesini öne sürmüştür. Ancak kamuoyundan gelen yoğun tepki hükümeti bu konuda keskin bir U dönüşüne zorlamıştır. 

Yeni hükümeti, dezenformasyon yasasını derhal yürürlükten kaldırmaya çağırıyoruz.

2023 yılı boyunca yayın düzenleyicisi RTÜK, hükümeti eleştirdikleri gerekçesiyle bağımsız yayıncılara neredeyse her ay ceza kesmeye devam etmiştir. Bu kanıtlar, misyon raporunun, düzenleyici kurumun meşru eleştirileri susturmak için güçlü bir araç olarak kullanıldığı ve bunun seçim sürecini önemli ölçüde baltaladığı yönündeki sonuçlarını desteklemiştir. 

Yeni hükümeti, tüm medya düzenleyicilerinin hükümetten tamamen bağımsız olmalarını, medya özgürlüğüne tam saygı çerçevesinde ve önyargısız faaliyet göstermelerini sağlamaya çağırıyoruz. 

Mapping Media Freedom veritabanı 3 Mayıs 2022’den bu yana geçen bir yıl içinde en az 72 gazeteciye yönelik 34 fiziksel saldırı vakası kaydetmiştir. Kabul edilemez düzeydeki şiddet vakaları, gazetecilere saldıran polis memurlarının hesap verebilirliğinin olmaması da dahil olmak üzere, savcıların gazetecilere karşı şiddet uygulayanları uygun şekilde cezalandırmadaki başarısızlıklarına ilişkin raporda dile getirilen endişeleri güçlendirmektedir. 

Yeni hükümeti, adli makamların gazetecilerin güvenliğine yönelik yaklaşımında reform yapmaya çağırıyoruz.

25 Nisan’da Kürt medyasına yönelik şafak baskınlarında ilk etapta en az 10 gazetecinin gözaltına alınması ve bunlardan beşinin örgüt üyeliğiyle suçlanması, Kürt gazetecilerin karşı karşıya kaldığı amansız baskıyı gözler önüne sermektedir. Rapor, misyonun Haziran 2022’de 20 gazetecinin gözaltına alındığı benzer baskınların ardından gazetecilerin durumunu görüşmek üzere Diyarbakır’da gazetecilerle bir araya geldiğini de hatırlatmaktadır. 

Yeni hükümeti, Kürt medyasına yönelik on yıllardır süren baskılara son vermeye çağırıyoruz. 

Heyet, Basın İlan Kurumu’nun (BİK) bağımsız gazetelerdeki kamu reklamlarını keyfi ve art arda yasaklamasının ifade ve basın özgürlüğünü ihlal ettiğine dair Ağustos 2022 tarihli kararı da dahil olmak üzere bazı önemli kararlar veren Anayasa Mahkemesi temsilcileriyle bir araya geldi. Bununla birlikte, kararların alt mahkemeler tarafından uygulanmasına ilişkin büyük zorluklar devam etmekte ve önemli ifade hürriyeti ihlallerinin ele alınmasındaki gecikmeler, ‘geciken adalet, adalet değildir’ sözünü akıllara getirmektedir. 

Yeni hükümeti, gazeteciler için adaleti yakından takip etmek ve hızlandırmak üzere Anayasa Mahkemesinin bağımsızlığını ve kapasitesini güçlendirmeye ve bu mahkemenin ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kararlarının alt mahkemeler tarafından takip edilmesini sağlamaya çağırıyoruz. 

Raporda ayrıca, mevcut koşullar altında Türkiye’de gazeteciliğin, kendini gazetecilik misyonuna adamış, ulusal ve uluslararası gazetecilik meslek örgütleri ağları tarafından desteklenen ve mümkün olan her yerde üyelerini ve meslektaşlarını desteklemeye hazır olan cesur ve özverili bireyler sayesinde ayakta kalabildiği belirtilmektedir. Bu aynı zamanda kamuoyunun bağımsız ve güvenilir haberlere olan yoğun ihtiyacının da bir sonucudur. Gazetecilerin Türkiye’deki bu seçim yılında ve gelecekte güçlü ve demokratik bir toplumun inşasında oynayacakları çok önemli bir rol vardır.

Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI) öncülüğündeki heyette ARTICLE 19, Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ), Avrupa Basın ve Medya Özgürlüğü Merkezi (ECPMF), Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropea (OBCT) ve Uluslararası Af Örgütü Türkiye (AI) yer almıştır. Bu misyon, Medya Özgürlüğü Acil Müdahale (MFRR) programının bir parçası olarak düzenlenmiştir. 

MFRR 3 consortium logos
Library

Turkey: International groups demand release of Kurdish journalists, lawyers,…

Turkey: International groups demand release of Kurdish journalists, lawyers, political party officials detained in pre-election crackdown

Media freedom, freedom of expression, and human rights organisations call on Turkish authorities to stop the systematic harassment and intimidation of Kurdish journalists, media workers, media outlets, the lawyers that defend them, and Kurdish political party officials, give them access to legal counsel, disclose full details of charges brought and to ensure that they are released from detention. We reiterate the need for a free and pluralistic media atmosphere in the run up to the elections that will be held on 14 May 2023.

 

Available in Turkish here.

On 25 April, coordinated dawn raids in Turkey targeted homes and offices of 126 people including journalists, lawyers, rights defenders, political activists and artists in 21 provinces, based on unclear charges. The state-run Anadolu Agency reported that the Diyarbakır-based operation is related to anti-terror investigations led by Diyarbakır Chief Public Prosecutor’s Office.

 

Among those that have been detained so far are 10 journalists and a lawyer who represents arrested journalists. Technical equipment, computers, books and documents belonging to journalists were also confiscated by the police during the raids. It was also reported that arrest warrants were issued against 216 people and the search continues for other journalists.

 

The detained journalists so far include Mesopotamia News Agency (MA) editor Abdurrahman Gök and reporters Ahmet Kanbal and Mehmet Şah Oruç; editor-in-chief of Yeni Yaşam daily newspaper Osman Akın; the publisher of the only Kurdish print newspaper in Turkey, ​​Xwebûn Weekly, Kadri Esen; JinNews reporter Beritan Canözer; and journalists Mehmet Yalçın, Mikail Barut, Salih Keleş and Remzi Akkaya.

 

Lawyer Resul Temur, who represented imprisoned journalists in Diyarbakır and Ankara after similar raids in June and October 2022 respectively, was also detained in the raids.

 

The Diyarbakır Bar Association announced that the charges against the detained people are still unknown due to a confidentiality order covering the investigation and a 24-hour restriction on access to lawyers for those detained.

 

The raids are taking place in the run up to the parliamentary and presidential elections in Turkey which will be held on 14 May 2023, and represent another step in the systematic harassment and intimidation of Kurdish media and political opposition in the country.

 

Previously in June 2022, a similar raid resulted in 20 journalists in Diyarbakır being initially detained of whom 16 were placed in pre-trial detention on terrorism charges pending a trial that begins on 11 July, 2023. In October 2022, a further 11 Kurdish journalists were detained on terrorism charges in the provinces of Ankara, İstanbul, Van, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mersin and Mardin in simultaneous house raids as part of an anti-terror investigation led by the Ankara Chief Public Prosecutor’s Office. Their trial begins on 16 May, 2023.

 

The Mapping Media Freedom database records 27 alerts impacting 91 Kurdish journalists, media workers or outlets over the last 12 months. The alerts primarily consist of legal incidents usually leading to arrest, detention, imprisonment, prosecution and convictions.

 

We call on the authorities to immediately give the detained journalists, lawyers and political activists access to legal counsel, to disclose full details of any charges brought and to ensure that they are released from detention.

Signed by:

 • Articolo 21
 • Coalition For Women In Journalism (CFWIJ)
 • Croatian PEN
 • English PEN
 • European Centre for Press and Media Freedom (ECPMF)
 • European Federation of Journalists (EFJ)
 • Foreign Media Association (FMA Turkey)
 • Freedom House
 • Human Rights Watch
 • International Federation of Journalists (IFJ)
 • International Press Institute (IPI)
 • Media and Law Studies Association (MLSA)
 • Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa (OBCT)
 • PEN America
 • PEN Canada
 • PEN International
 • PEN Melbourne
 • PEN Netherlands
 • PEN Norway
 • PEN Québec
 • Platform for Independent Journalism (P24)
 • Reporters Without Borders (RSF)
 • San Miguel PEN
 • Scottish PEN
 • South East Europe Media Organisation (SEEMO)
 • Swedish PEN

This statement was coordinated by the Media Freedom Rapid Response (MFRR), a Europe-wide mechanism which tracks, monitors and responds to violations of press and media freedom in EU Member States and candidate countries. 

MFRR 3 consortium logos

Türkiye: Uluslararası gruplar, seçim öncesi baskınlarda gözaltına alınan Kürt gazeteciler, avukatlar ve siyasi parti yetkililerinin serbest bırakılmasını talep ediyor

 

Medya özgürlüğü, ifade hürriyeti ve insan hakları örgütleri olarak; Kürt gazeteciler, medya çalışanları, medya kuruluşları, onları savunan avukatlar ve Kürt siyasi parti yetkililerine yönelik sistematik taciz ve gözdağı uygulamalarına son verilmesi, bu kişilerin avukata erişiminin sağlanması, kendilerine yöneltilen suçlamaların tüm ayrıntılarının açıklanması ve serbest bırakılmaları yönünde Türkiye yetkililerine çağrıda bulunuyoruz. Bu vesileyle, 14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilecek seçimler öncesinde özgür ve çoğulcu bir medya ortamına duyulan ihtiyacı yineliyoruz.

 

25 Nisan’da Türkiye’nin 20 ilinde aralarında gazeteciler, avukatlar, hak savunucuları, siyasi aktivistler ve sanatçıların da bulunduğu 128 kişinin ev ve ofislerine henüz tam anlamıyla belirlenmeyen suçlamalarla şafak vakti eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Devlete ait Anadolu Ajansı, Diyarbakır merkezli operasyonun Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terörle mücadele soruşturmalarıyla ilgili olduğunu bildirdi. Toplam 216 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldığı bildirildi.

 

Şu ana kadar gözaltına alınanlar arasında 10 gazeteci ve tutuklu gazetecileri temsil eden bir avukat da bulunuyor. Baskınlar sırasında gazetecilere ait teknik ekipman, bilgisayar, kitap ve belgelere de polis tarafından el konuldu.

 

Şu ana kadar gözaltına alınan gazeteciler arasında Mezopotamya Ajansı (MA) editörü Abdurrahman Gök ve muhabirleri Ahmet Kanbal ve Mehmet Şah Oruç; Yeni Yaşam gazetesi genel yayın yönetmeni Osman Akın; Türkiye’deki tek Kürtçe basılı gazete olan Xwebûn’un imtiyaz sahibi Kadri Esen, JinNews muhabiri Beritan Canözer ve gazeteciler Mehmet Yalçın, Mikail Barut, Salih Keleş ve Remzi Akkaya bulunuyor. 

 

Haziran ve Ekim 2022’deki benzer baskınların ardından Diyarbakır ve Ankara’da tutuklu gazetecileri temsil eden Avukat Resul Temur da baskınlarda gözaltına alındı. 

 

Diyarbakır Barosu, soruşturmada gizlilik kararı olması ve gözaltına alınanların avukatlarıyla görüşmelerine 24 saat kısıtlama getirilmesi nedeniyle gözaltına alınanlara yöneltilen suçlamaların henüz bilinmediğini açıkladı.

 

Baskınlar, Türkiye’de 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan meclis ve cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde gerçekleşiyor ve ülkedeki Kürt medyasına ve siyasi muhalefete yönelik sistematik taciz ve gözdağının bir başka adımını temsil ediyor. 

 

Daha önce Haziran 2022‘de benzer bir baskın sonucunda Diyarbakır‘da 20 gazeteci gözaltına alınmış, bunlardan 16’sı 11 Temmuz 2023’te başlayacak olan duruşmaya kadar terör suçlamasıyla tutuklu yargılanmak üzere tutuklanmıştı. Ekim 2022‘de, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terörle mücadele soruşturması kapsamında Ankara, İstanbul, Van, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mersin ve Mardin illerinde yapılan eş zamanlı ev baskınlarında 11 Kürt gazeteci daha terör suçlamasıyla gözaltına alındı. Duruşmaları 16 Mayıs 2023’de başlayacak. 

 

Türkiye’nin, terör suçları da dahil olmak üzere, bağımsız gazetecilere yalnızca gazetecilik faaliyetlerinden dolayı ceza davası açma konusunda uzun bir geçmişi vardır. Mapping Media Freedom veri tabanı, son 12 ay içinde 91 Kürt gazeteci, medya çalışanı veya kuruluşunu etkileyen 27 uyarı kaydetmiştir. Bu uyarılar çoğunlukla tutuklama, gözaltı, hapis cezası, kovuşturma ve mahkumiyetle sonuçlanan yasal vakalardan oluşmaktadır. 

 

Yetkilileri, gözaltındaki gazetecilere, avukatlara ve siyasi aktivistlere derhal avukat erişimi sağlamaya ve yöneltilen suçlamaların tüm ayrıntılarını açıklamaya çağırıyoruz. Görevi kötüye kullandıklarına dair inandırıcı bir kanıt bulunmadığı takdirde, bu kişiler derhal serbest bırakılmalıdır.

RTUK Turkey Elections Library

Turkey: Broadcast regulator must stop punishing critical reporting ahead…

Turkey: Broadcast regulator must stop punishing critical reporting ahead of elections

The partners of the MFRR have joined 20 press freedom, freedom of expression and human rights organisations to call on Turkey’s broadcast regulator (RTÜK) to immediately stop fining broadcasters for their critical reporting. Journalists and broadcasters must be allowed to do their jobs of informing the public over critical issues and holding the government to account.

 

Available in Turkish here.

Instead of upholding freedom of expression and media pluralism in the country, RTÜK is being weaponised by the governing parties to silence legitimate criticism and provide them with an unfair advantage in the May 2023 elections. This suppression of public debate is undermining the electoral process.

 

On April 5, 2023, İlhan Taşcı, a CHP-nominated member of the Radio and Television High Council (RTÜK), reported on Twitter that RTÜK had once again fined several news channels over critical content.

 

FOX TV was fined three percent of its monthly ad revenue after news anchor Gülbin Tosun criticized the government’s approach to women’s rights by saying “the ruling alliance does not want you to work or study, but to have babies and stay at home” during a live broadcast. Tosun had been targeted by members of the ruling AKP party, following her comments.

 

RTÜK imposed the same penalty on Halk TV for “preventing the free formation of opinion” after a presenter and her guest cited a news article claiming that Turkey’s Disaster Management Authority (AFAD) had charged earthquake survivors to hire out its machinery to help rescue their relatives from the rubble.

 

TELE1 was also fined three percent of its monthly ad revenue for “humiliating a municipality” after the hosts of “18 Dakika” program criticized the AKP-ruled Şanlıurfa Municipality and cited allegations that the municipality had transferred funds, provided by foreign governments to Turkey, to the Taliban in Afghanistan.

 

These fines come on the back of a series of penalties already issued in February 2023 imposed on Halk TV, TELE1, and FOX TV and in March 2023 against Halk TV, TELE1, FOX TV, Show TV, and Yıldız EN TV. RTÜK also imposed temporary bans on numerous programs because of their critical coverage.

 

In 2022 RTÜK issued 54 penalties to five independent broadcasters totalling 17.335.000 Turkish Lira (approximately 823.000 Euros) of fines. By contrast, pro-government channels received a total of four penalties totalling 1.674.000 TL (approximately 80.000 Euros).

 

The government’s censorship is not limited to domestic news channels as, earlier in March 2023, the Ministry of Industry and Technology did not renew the operating license of German broadcaster Deutsche Welle’s (DW) Turkish service after it was blocked in June 2022 at the request of RTÜK. DW is no longer able to operate in Turkey as a legal entity, forcing its reporters and editors to continue working as freelancers, deprived of stable work contracts and social security benefits.

 

We view these incidents as part of the Turkish government’s systematic attempt to stifle critical reporting and to control the information flow ahead of Turkey’s presidential and parliamentary elections on May 14, 2023.

 

We call on the Turkish broadcast regulator, RTÜK, to immediately end the persecution of independent broadcasters and act according to its mandate to secure freedom of expression and media pluralism in the country.

Signed by:

 • Association of European Journalists
 • ARTICLE 19
 • Articolo 21
 • Coalition For Women In Journalism (CFWIJ)
 • Committee to Protect Journalists (CPJ)
 • Danish PEN
 • English PEN
 • European Centre for Press and Media Freedom (ECPMF)
 • European Federation of Journalists (EFJ)
 • Freedom House
 • International Federation of Journalists (IFJ)
 • International Press Institute (IPI)
 • Media and Law Studies Association (MLSA)
 • OBC Transeuropa (OBCT)
 • PEN International
 • Platform for Independent Journalism (P24)
 • Reporters Without Borders (RSF)
 • South East Europe Media Organisation (SEEMO)
 • Swedish PEN
 • World Association of News Publishers (WAN-IFRA)

Türkiye: Uluslararası gruplar, seçim öncesinde eleştirel haberlerin cezalandırılması nedeniyle RTÜK’ü kınadı

 

Medyanın baskı altına alınması toplumun bilgiye erişimini engellemekte ve seçim sürecinin meşruiyetini zayıflatmaktadır 

 

Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI) ve 19 medya özgürlüğü, ifade hürriyeti ve insan hakları alanında faaliyet gösteren örgütler, Türkiye’nin yayın düzenleyici kurumu Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’na (RTÜK), eleştirel haberlerinden dolayı yayıncılara para cezası vermeyi derhal durdurması çağrısında bulunmaktadır. Gazetecilerin ve yayıncıların eleştirel konularda kamuoyunu bilgilendirme ve hükümetten hesap sorma yükümlülüklerini yerine getirmelerine izin verilmelidir. 

 

RTÜK, ülkede ifade hürriyeti ve medya çoğulculuğunu desteklemek yerine, meşru eleştirileri susturmak ve 14 Mayıs 2023 seçimlerinde kendilerine haksız bir avantaj sağlamak için iktidar ittifakı tarafından bir araç olarak kullanılıyor. Kamusal tartışmanın bu şekilde bastırılması seçim sürecini baltalamaktadır.

 

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) CHP’li üyesi İlhan Taşçı, 5 Nisan 2023 tarihinde Twitter‘da RTÜK’ün eleştirel içerikler nedeniyle bazı haber kanallarına bir kez daha ceza verdiğini bildirdi.

 

FOX TV, haber sunucusu Gülbin Tosun’un canlı yayında “iktidar ittifakı çalışmanızı, okumanızı değil, çocuk doğurup evde oturmanızı istiyor” diyerek hükümetin kadın haklarına yaklaşımını eleştirmesinin ardından aylık reklam gelirinin yüzde üçü oranında para cezasına çarptırıldı. Tosun, yorumlarının ardından iktidardaki AKP üyeleri tarafından hedef gösterilmişti.

 

RTÜK, bir sunucu ve konuğunun, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) depremzedelerden yakınlarını enkaz altından kurtarmak için iş makinelerini kiraladığını iddia eden bir habere atıfta bulunmasının ardından Halk TV’ye de “kanaatlerin serbestçe oluşmasını engellediği” gerekçesiyle aynı cezayı verdi.

 

TELE1 ayrıca, “18 Dakika” programının sunucularının AKP’li Şanlıurfa Belediyesi’ni eleştirmesi ve belediyenin yabancı hükümetler tarafından deprem yardımı için Türkiye’ye sağlanan fonları Afganistan’daki Taliban’a aktardığı iddialarını dile getirmesi üzerine “belediyeyi küçük düşürmek” suçundan aylık reklam gelirinin yüzde üçü oranında para cezasına çarptırıldı.

 

Bu cezalar, Şubat 2023’te Halk TV, TELE1 ve FOX TV’ye ve Mart 2023’te Halk TV, TELE1, FOX TV, Show TV ve Yıldız EN TV’ye verilen bir dizi cezanın ardından geldi. RTÜK ayrıca, eleştirel yayınları nedeniyle çok sayıda programa geçici yasaklar getirmiştir.

 

RTÜK 2022 yılında beş bağımsız yayıncıya toplam 17.335.000 Türk Lirası (yaklaşık 823.000 Avro) para cezası olmak üzere 54 ayrı ceza vermiştir. Buna karşılık, iktidara yakın kanallara toplamda 1.674.000 TL (yaklaşık 80.000 Avro) tutarında dört ceza almıştır.

 

İktidar sansürü yerel haber kanallarıyla sınırlı değil; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, RTÜK’ün talebi üzerine Haziran 2022’de yayını engellenen Alman yayın kuruluşu Deutsche Welle’nin (DW) Türkçe servisinin lisansını Mart 2023’te yenilemedi. DW artık Türkiye’de tüzel kişilik olarak faaliyet gösteremeyecek ve muhabirleri ile editörleri, istikrarlı iş sözleşmelerinden ve sosyal güvenlik yardımlarından mahrum olarak serbest çalışmaya devam etmek zorunda kalacak.

 

Bu olayları, Türkiye’de 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri öncesinde, iktidarın eleştirel haberciliği engellemeye ve bilgi akışını kontrol etmeye yönelik sistematik girişiminin bir parçası olarak görüyoruz.

 

Yayın düzenleyici rolünü yürüten RTÜK’ü, bağımsız yayıncılara yönelik baskıya derhal son vermeye ve ülkede ifade hürriyeti ve medya çoğulculuğunu güvence altına alma vazifesine uygun davranmaya çağırıyoruz.

This statement was coordinated by the Media Freedom Rapid Response (MFRR), a Europe-wide mechanism which tracks, monitors and responds to violations of press and media freedom in EU Member States and candidate countries. 

MFRR 3 consortium logos
Turkey Earthquake Library

Call on Turkish authorities to abstain from further restrictions…

Call on Turkish authorities to abstain from further restrictions on media in the aftermath of devastating earthquakes

The partners in the Media Freedom Rapid Response (MFRR) express their condolences with the victims of the devastating earthquakes in Turkey and reiterate the need for a free media atmosphere as a crucial element of all disaster relief processes.

Turkish translation available here.

 

In the aftermath of the devastating earthquakes with epicentre in the province of Kahramanmaraş in Turkey on Monday 6 February 2023, MFRR partners have received multiple reports of press and media freedom violations including detentions of journalists and media workers, investigations for incitement to hatred in society, limitations on access to impacted areas, as well as throttling of bandwidth for social media platform Twitter.

 

On 7 February, the Turkish government’s Communications Directorate launched the “Disinformation Reporting Service”, encouraging citizens to report accounts that share “manipulative” news reports and social media posts. 

 

Later in the day, as President Erdoğan declared State of Emergency Rule for three months covering the ten affected provinces, he made a statement concerning the news coverage of the disaster, saying that “we are closely monitoring those who are trying to polarise the nation through false news … and our prosecutors will do what is necessary against those who aim to incite social chaos through disinformation and fake news.” Turkish broadcast regulator Radio & TV Higher Council (RTÜK) president Ebubekir Şahin also warned against “demoralising” media coverage of the destructive earthquakes and announced that they are monitoring TV networks for such reporting.

 

At least two journalists were arrested on Tuesday: Evrensel journalist Volkan Pekal was detained while taking photos in an earthquake-hit area in Adana and in Istanbul; and Daktilo1984 political commentator Özgün Emre Koç was taken into custody for his comments on social media stating that earthquake regulations are not properly implemented. He spent the night in jail accused of “incitement to violence and hatred”. Criminal investigations were also initiated against journalists Merdan Yanardağ and Enver Aysever for their criticism of islamist groups’ chanting when search and rescue teams required silence, and of the rescue efforts, respectively. Yanardağ was also the target of trolling by pro-government social media users. Furthermore, there were multiple reports of journalists being blocked from covering the rescue efforts in Diyarbakır.

 

On Wednesday 8 February, Mesopotamia News Agency reporter Mehmet Güleş was detained together with the person he was interviewing in Diyarbakır, as the interviewee criticised the rescue efforts. In Şanlıurfa’s Birecik, another Mesopotamia News Agency reporter, Mahmut Altıntaş, and Jinnews reporter Sema Çağlak were detained while covering the news for not having government-issued press cards, as required under the State of Emergency rules. These oblige local journalists to obtain turquoise press cards and international media to obtain accreditation from local offices of the Communications Directorate. The two journalists were later released but the press cards issued by their outlets were confiscated. Multiple other journalists in Diyarbakır reported that they were blocked by police and the local Disaster and Emergency Management Authority (AFAD) officers from reporting from the field for not having government-issued press credentials. On 9 February, local Communications Directorate officers told Media and Law Studies Association that local journalists would now be allowed to work on the basis of their corporate press cards or assignment letters. 

 

In the afternoon of 8 February, amidst an already problematic information landscape due to damaged infrastructure, widespread reports emerged that access to Twitter was limited from Turkey for six hours. Social media platforms have been playing a key role for victims to share their exact location and to amplify their voices, as rescue and relief teams coordinate efforts on a digital disaster-map. In this context, limiting access to Twitter prevents journalists from informing their audiences, hinders people’s right to access information and creates a major additional and unnecessary challenge for emergency support and relief. 

 

While the country suffers through the impact of these devastating earthquakes, we underline the importance of an independent and pluralistic media landscape, also in the light of the upcoming parliamentary and presidential elections reportedly scheduled for May 2023. The MFRR partners call upon the Turkish authorities to immediately lift the restrictions on access to information and freedom of expression, and to ensure that journalists and media workers are not blocked from covering the news. 

Signed by:

 • ARTICLE 19 Europe
 • European Centre for Press and Media Freedom (ECPMF)
 • European Federation of Journalists (EFJ)
 • International Press Institute (IPI)
 • OBC Transeuropa (OBCT)

This statement was coordinated by the Media Freedom Rapid Response (MFRR), a Europe-wide mechanism which tracks, monitors and responds to violations of press and media freedom in EU Member States and Candidate Countries.

Türkiye yetkililerine, yıkıcı depremlerin ardından medyaya yönelik daha fazla kısıtlamadan kaçınmaları çağrısı

Aşağıda imzası bulunan Medya Özgürlüğü Acil Müdahale (MFRR) ortakları, Türkiye’de meydana gelen yıkıcı depremlerin mağdurlarına başsağlığı dilemekte ve tüm afet yardım süreçlerinin önemli bir unsuru olarak özgür bir medya ortamına duyulan ihtiyacı yinelemektedir.

 

6 Şubat 2023 Pazartesi günü Türkiye’nin Kahramanmaraş ilinde meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından, MFRR ortakları, gazetecilerin ve medya çalışanlarının gözaltına alınması, toplumda kin ve nefreti kışkırtmaktan soruşturma açılması, etkilenen bölgelere erişimin kısıtlanması ve sosyal medya platformu Twitter’ın bant genişliğinin daraltılması da dahil olmak üzere basın ve medya özgürlüğü ihlallerine ilişkin çok sayıda ihbar aldı.

 

7 Şubat’ta Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, yurttaşları “manipülatif” haberler ve sosyal medya paylaşımları yapan hesapları ihbar etmeye teşvik eden “Dezenformasyon Bildirim Servisi“ni tanıttı. 

 

Günün ilerleyen saatlerinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan depremden etkilenen on ili kapsayacak şekilde üç ay süreyle Olağanüstü Hal ilan ederken, felaketle ilgili haberlere ilişkin bir açıklama yaparak “Devlet ve millet el ele vermiş, bu tarihi felaketin üstesinden gelmeye çalışırken yalan haberler ve çarpıtmalarla insanımızı birbirine düşürmeye niyetlenenleri yakından takip ediyoruz. […] Günü geldiğinde şu anda tuttuğumuz defteri de açacağız. Savcılarımız bu tür insanlık dışı yöntemlerle sosyal kaos çıkarmaya tevessül edenleri belirleyip gereken işlemleri süratle yapıyor.” dedi. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin de yıkıcı depremlerin medyada “moral bozucu” şekilde yer almasına karşı uyarıda bulundu ve bu tür haberlere karşı televizyon kanallarını izlediklerini açıkladı.

 

Salı günü en az iki gazeteci gözaltına alındı: Adana’da Evrensel muhabiri Volkan Pekal depremin vurduğu bölgelerde fotoğraf çekerken gözaltına alındı; Istanbul’da ise Daktilo1984 siyaset yorumcusu Özgün Emre Koç sosyal medyada deprem yönetmeliğinin gerektiği gibi uygulanmadığı yönündeki yorumları nedeniyle gözaltına alındı. Geceyi “kin ve nefrete teşvik” suçlamasıyla polis gözetiminde geçirdi. Gazeteciler Merdan Yanardağ ve Enver Aysever hakkında da, İslamcı grupların arama kurtarma ekiplerinin sessizlik talep ettiği sırada slogan atmalarını ve kurtarma çalışmalarını eleştirdikleri için cezai soruşturma başlatıldı. Yanardağ ayrıca hükümet yanlısı sosyal medya kullanıcılarının çevrimiçi tacizlerinin de hedef oldu. Buna ek olarak, gazetecilerin Diyarbakır‘daki kurtarma çalışmalarını takip etmelerinin engellendiğine dair çok sayıda haber yapıldı.

 

8 Şubat Çarşamba günü Mezopotamya Ajansı muhabiri Mehmet Güleş, Diyarbakır’da röportaj yaptığı kişinin kurtarma çalışmalarını eleştirmesi üzerine röportaj yaptığı kişiyle birlikte gözaltına alındı. Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde de Mezopotamya Ajansı muhabiri Mahmut Altıntaş ve Jinnews muhabiri Sema Çağlak haber takibi sırasında OHAL kuralları gereği devlet tarafından verilen basın kartları olmadığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Bu kurallar yerel gazetecilerin turkuaz basın kartı almasını, uluslararası medyanın ise İletişim Başkanlığı’nın yerel ofislerinden akreditasyon almasını zorunlu kılıyor. İki gazeteci daha sonra serbest bırakıldı ancak çalıştıkları kuruluşlar tarafından verilen basın kartlarına el konuldu. Diyarbakır’daki çok sayıda başka gazeteci de polis ve yerel Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) görevlileri tarafından devlet tarafından verilen basın kartlarına sahip olmadıkları gerekçesiyle sahadan haber yapmalarının engellendiğini bildirdi. 9 Şubat’ta İletişim Başkanlığı’nın yerel yetkilileri Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği‘ne yerel gazetecilerin artık kurumsal basın kartları veya görevlendirme mektupları ile çalışmalarına izin verileceğini aktardı. 

 

8 Şubat öğleden sonra, hasar gören altyapı nedeniyle zaten sorunlu olan bilgi ortamının ortasında, Türkiye’den Twitter‘a erişimin altı saatten uzun bir süre boyunca sınırlı olduğuna dair yaygın raporlar ortaya çıktı. Sosyal medya mecraları, kurtarma ve yardım ekiplerinin dijital afet haritası üzerinde çalışmalarını koordine etmek adına, mağdurların tam konumlarını paylaşmaları ve seslerini duyurmaları için kilit bir rol oynamaktadır. Bu bağlamda, Twitter’a erişimin sınırlandırılması gazetecilerin okurlarını bilgilendirmesini engellemekte, insanların bilgiye erişim hakkını sekteye uğratmakta ve acil durum destek ve yardımları için fazladan ve gereksiz büyük bir zorluk yaratmaktadır. 

 

Ülke bu yıkıcı depremlerin etkilerini yaşarken, Mayıs 2023’te yapılacağı bildirilen milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimleri ışığında da bağımsız ve çoğulcu bir medya ortamının öneminin altını çiziyoruz. MFRR ortakları, Türkiye makamlarını bilgiye erişim ve ifade özgürlüğü üzerindeki kısıtlamaları derhal kaldırmaya ve gazetecilerin ve medya çalışanlarının haber yapmalarının engellenmemesini sağlamaya çağırmaktadır. 

 

İmzalayan,

ARTICLE 19 Avrupa

Avrupa Basın ve Medya Özgürlüğü Merkezi (ECPMF)

Avrupa Gazeteciler Federasyonu (EFJ)

Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI)

OBC Transeuropa (OBCT)

MFRR 3 consortium logos
2022-PF-Mission-Turkey Library

Turkey: International delegation condemns passage of disinformation law and…

Turkey: International delegation condemns passage of disinformation law and issues call to protect safety and freedom of journalists ahead of 2023 elections

Turkey’s journalists are bracing themselves for a renewed attack on their safety and freedoms in the run up to the country’s 2023 general elections following passage of a new disinformation law that threatens to close down public criticism and debate, an international media freedom mission visiting Turkey from October 12 to 14, 2022, has found.

Article 29 of the law provides for three years’ imprisonment for those who publish “false information” with the “intention to instigate fear or panic, endanger the country’s security, public order and general health of society”. It was passed by parliament on Thursday, October 13.

 

The bill’s vague and problematic language and its future implementation by Turkey’s politicized judicial system will put journalists as well as millions of internet users at risk of criminal sanctions and could lead to much greater censorship and self-censorship in the country’s already compromised news landscape.

 

This week, seven media freedom, journalism, and human rights organisations met with a range of key stakeholders in Turkey, including journalists, civil society groups, political parties, and the Turkish Constitutional Court to discuss Turkey’s media freedom crisis. In addition to the chair of the Turkish Parliament’s Investigative Committee on Human Rights, MP Hakan Çavuşuğlu of the ruling AKP party, the delegation also met with representatives of the Republican Peoples’ Party (CHP), Peoples’ Democratic Party (HDP), Good Party (İYİP), Future Party (Gelecek P.), Demokrat Party, Felicity Party (Saadet Party), Turkey’s Workers Party (TİP), Labor Party (EMEP), and Societal Freedom Party (TÖP).

 

The mission’s requests for meetings with presidential spokesperson İbrahim Kalın; with the AKP vice-chair responsible for human rights, Leyla Şahin Usta; and with RTÜK (national broadcast regulator) Chair Ebubekir Şahin were declined. Meeting requests sent to MHP representatives; BTK (communications authority) administration; the chair of the parliamentary Digital Platforms Committee, MP Hüseyin Yayman of AKP; and the head of Directorate of Communications, Fahrettin Altun, were left unanswered.

 

Led by the International Press Institute (IPI) and IPI’s Turkey National Committee, the mission included representatives from Amnesty International Turkey, ARTICLE 19, Committee to Protect Journalists (CPJ), the European Centre for Press and Media Freedom (ECPMF), Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa (OBCT), and Reporters without Borders (RSF). The mission was also supported by PEN International and the South East Europe Media Organisation (SEEMO).

 

Presidential and parliamentary elections are due to take place in Turkey June 2023. The free flow of independent news and information is an essential condition to any democratic election.

 

The mission called on politicians across the political spectrum to pledge to end the crisis facing journalism and commit to extensive reforms in their manifestos guaranteeing media freedoms after many years of deteriorating conditions.

 

At the same time, stakeholders met by the mission expressed grave concern over the possibility of a greater crackdown on journalists and a heightened threat of physical violence ahead of the vote. We call on the government to guarantee that journalists are able to do their work free of intimidation and harassment in particular during the election period.

 

Priorities for action

Following its meetings, the international delegation has identified the following priorities for action:

 

Disinformation law and digital censorship: The government must repeal the disinformation law and put an end to the framework of digital censorship that has been built by the administration. In particular, the new penal code article criminalizing disinformation offers the authorities yet another tool after years of abusing Turkey’s anti-terror law to target critical journalism.

 

Stakeholders met by the mission also raised fears that the Center to Combat Disinformation, established this summer by the Directorate of Communications, will add another layer to the system of digital repression by increasing monitoring and harassment of journalists online.

 

Sustainable improvement for press freedom in Turkey cannot happen without ensuring the impartiality and independence of the judiciary. Turkey’s captured prosecution services and courts, combined with poorly drafted laws that are not in compliance with international standards, have led to the prosecution, conviction, and jailing of hundreds of journalists over the past decade for their journalism. Despite the reduced number of journalists in jail, the Judicial Reform Package, a 2019 initiative presented by the government as an effort to safeguard rights, has not succeeded in stopping the prosecution and legal harassment of journalists.

 

While the Turkish Constitutional Court (TCC) has issued some important pilot rulings pointing to structural problems with laws impacting free expression, there are still major challenges around implementation of the TCC’s rulings by both lower courts – a problem the TCC says it is working to address – and by lawmakers. Important freedom of expression related cases have faced years-long delays awaiting decisions from the TCC, underscoring serious concerns that justice delayed is tantamount to justice denied.

 

At the same time, meeting partners in Turkey have highlighted the problem that most TCC judges are nominated directly or indirectly by the president. Recent appointments to the court have given rise to serious concerns regarding political influence and underscore the need to free the nominations process from such influence.

 

Turkey’s media regulatory bodies must be depoliticised and reformed. They have all abused their powers to target and penalise independent media.

 • The Press Advertising Agency (BIK) has consistently imposed arbitrary penalties on independent newspapers by withdrawing state advertising, thereby denying them an important source of revenue. This August, the Constitutional Court ruled that BIK’s arbitrary sanctions constitute a rights violation stemming from a structural problem. Despite the ruling, BIK subsequently permanently revoked the right of one of these newspapers, Evrensel, to receive public ads.
 • The Television and Radio High Council (RTÜK), Turkey’s broadcast regulator, has regularly targeted independent media. RTÜK issued 42 fines in the past nine months, according to reports by MP Utku Çakırözer. These have almost exclusively been levelled against independent broadcasters.
 • This summer, the Information and Communications Technologies Authority (BTK) was embroiled in a scandal known as “BTK Gate” following the revelation that it had been harvesting data of millions of internet users without a court order. Since December 2020, internet service providers have been required to send BTK hourly reports on websites visited, data location, apps used, and the names of the users. Such mass surveillance has clear implications for the rights of journalists and sources.

The safety of journalists is under increasing pressure as online threats and the verbal targeting of journalists by politicians spill out into violence on the streets. The Mapping Media Freedom platform has recorded 26 cases of assaults against journalists in Turkey in the past year alone. This rise in violence does not take place in a vacuum but is a result of the demonization of critical journalism as illegitimate and a threat to national security. Moreover, the impunity that has emerged in some of these cases risks fuelling further violence.

 

During the mission, the delegation called on all political parties to condemn any attacks on journalists and guarantee the rights of journalists to freely and safely cover the 2023 election campaign.

 

Over the past year, the prosecution and detentions of critical, independent media have continued. This year’s mission has visited Diyarbakir to show solidarity with 15 journalists and a media worker who have been held there in pretrial detention since June despite a lack of official charges. The mission renews its call for the release of all jailed journalists in Turkey and its support for their colleagues and families.

 

Finally, the process of press accreditation must be reformed and depoliticized so as to enable all journalists to do their work. Accreditation must be taken out of the hands of the Directorate of Communications, which has abused its position to remove the press cards of hundreds of critical journalists, and be replaced by a system run by journalists and media organizations themselves.

 

Later this year, the delegation will publish a full report on the mission in which it will provide more detail about the views expressed by stakeholders and officials met during the visit.

MFRR 3 consortium logos
Turkey disinformation bill Library

International Press Freedom Groups Condemn Turkey Disinformation Bill Placed…

International Press Freedom Groups Condemn Turkey Disinformation Bill Placed before Parliament

Twenty five international media freedom, freedom of expression and journalists’ organisations call on Members of Parliament (MPs) to vote against the bill on “disinformation and fake news,” which was submitted to parliament’s General Assembly on October 4 by the governing alliance of the Justice and Development Party (AKP) and the Nationalist Movement Party (MHP).

 

Açıklamanın Türkçesi aşağıdadır. / Turkish translation available below.

The bill, which was first submitted to parliament in June before being postponed after the commission stages due to alleged differences between the two governing parties, has been resubmitted this week without any amendments despite  fierce criticism from across civil society and the journalistic community.

 

The bill provides a framework for extensive censorship of online information and the criminalisation of journalism, which will enable the government to further subdue and control public debate in the leadup to Turkey’s general elections in 2023. 

 

The proposed bill provides for:

 • Up to three years imprisonment for those found guilty of deliberately publishing  “disinformation and fake news” intended to instigate fear or panic, endanger the country’s internal or external security, public order and general health of Turkey’s society.
 • An increase of any sentence by 50 percent where the information has been published from anonymous accounts, by someone concealing their identity, or as part of an organisation’s activities.
 • The expansion of the press law to include online news sites. This will enable the government to use the expanded role of the Press Advertising Agency, Basin Ilan Kurumu (BIK), to fund online propaganda while excluding critical outlets as has been applied in the print media.

 

The bill, with its vaguely formulated definition of disinformation and ‘intent’, overseen by Turkey’s highly politicised judiciary, will put millions of internet users at risk of criminal sanction and could lead to blanket censorship and self-censorship in the run up to the 2023 elections.

 

A consortium of media freedom and human rights organisations will be visiting Turkey 12 to 14 October to discuss the consequences of the disinformation bill with politicians and media stakeholders, as well as the challenges facing independent journalists in reporting public affairs in accordance with the principles of free and fair elections.  

Signed by:

 • ARTICLE 19
 • Articolo 21
 • Association of European Journalists
 • Cartoonists Rights Network International (CRNI)
 • Committee to Protect Journalists (CPJ)
 • Danish PEN
 • English PEN
 • European Centre for Press and Media Freedom (ECPMF)
 • European Federation of Journalists (EFJ)
 • Foreign Media Association (of Turkey) FMA
 • Freedom House
 • IFEX
 • International Federation of Journalists (IFJ)
 • International Press Institute (IPI)
 • Media and Law Studies Association (MLSA)
 • Media Research Association (MEDAR)
 • Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa (OBCT)
 • P24 Platform for Independent Journalism
 • PEN America
 • PEN International
 • PEN Norway
 • Reporters Without Borders (RSF)
 • South East Europe Media Organisation (SEEMO)
 • Swedish PEN
 • The Coalition For Women In Journalism (CFWIJ)

Uluslararası Basın Özgürlüğü Grupları Türkiye’de Meclise Sunulan Dezenformasyon Yasa Tasarısını Kınadı

Serbest bilgi akışını suç haline getirmek için tasarlanmış bir yasa 

 

Yirmi beş uluslararası medya özgürlüğü, ifade özgürlüğü ve gazeteci örgütü, milletvekillerine Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) iktidar ittifakı tarafından 4 Ekim’de TBMM Genel Kurulu’na sunulan “dezenformasyon ve yalan haber” yasa tasarısına karşı oy kullanmaları çağrısında bulundu.

 

İlk olarak Haziran ayında meclise sunulan ancak iki iktidar partisi arasındaki görüş ayrılıkları nedeniyle komisyon aşamasından sonra ertelenen tasarı, sivil toplum ve gazetecilik camiasından gelen sert eleştirilere rağmen bu hafta hiçbir değişiklik yapılmadan yeniden meclis genel kuruluna sunuldu.

 

Tasarı, Türkiye’de 2023 yılında yapılacak genel seçimler öncesinde hükümetin kamusal tartışmayı daha da bastırmasına ve kontrol etmesine olanak sağlayacak şekilde, çevrimiçi bilginin kapsamlı bir şekilde sansürlenmesi ve habercilik faaliyetlerinin kriminalize edilmesi için bir çerçeve sunuyor. 

 

Tasarı şunları öngörmektedir

 • Korku veya panik yaratmak, ülkenin iç veya dış güvenliğini, kamu düzenini ve toplumun genel sağlığını tehlikeye atmak amacıyla kasıtlı olarak “dezenformasyon ve yalan haber” yayınlamaktan suçlu bulunan kişiler için üç yıla kadar hapis cezası.
 • Bilginin anonim hesaplardan, kimliğini gizleyen bir kişi tarafından ya da bir örgütün faaliyetlerinin bir parçası olarak yayınlanması durumunda cezanın yüzde 50 oranında artırılması.
 • Basın kanununun internet haber sitelerini de kapsayacak şekilde genişletilmesi. Bu sayede hükümet, Basın İlan Kurumu’nun (BİK) genişletilmiş rolünü kullanarak, yazılı basında olduğu gibi eleştirel yayın organlarını dışlarken, internet üzerinden propagandayı finanse edebilecek.

 

Muğlak bir ifade ile oluşturulmuş olan dezenformasyon ve ‘kasıt’ tanımlarıyla, Türkiye’nin son derece siyasallaşmış yargısı tarafından denetlenen tasarı, milyonlarca internet kullanıcısını da cezai yaptırım riskiyle karşı karşıya bırakacak ve 2023 seçimleri öncesinde kapsamlı bir sansüre ve otosansüre yol açabilecektir. 

 

Medya özgürlüğü ve insan hakları örgütlerinden oluşan bir konsorsiyum, dezenformasyon yasa tasarısının sonuçlarını siyasetçiler ve medya paydaşlarıyla tartışmak ve bağımsız gazetecilerin özgür ve adil seçim ilkelerine uygun olarak kamu meselelerini haberleştirmede karşılaştıkları zorlukları ele almak üzere 12-14 Ekim tarihleri arasında Türkiye’yi ziyaret edecek.  

 

İmzalayanlar:

 • Amerika PEN
 • Article 19
 • Articolo 21
 • Avrupa Basın ve Medya Özgürlüğü Merkezi (ECPMF)
 • Avrupa Gazeteciler Derneği (AEJ)
 • Avrupa Gazeteciler Federasyonu (EFJ)
 • Bağımsız Gazetecilik Platformu P24
 • Danimarka PEN
 • Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ)
 • Gazetecilikte Kadınlar Koalisyonu (CFWIJ)
 • Güneydoğu Avrupa Medya Kurumu (SEEMO)
 • İngiltere PEN
 • İsveç PEN
 • Medya Araştırmaları Derneği (MEDAR)
 • Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA)
 • Norveç PEN
 • Özgürlük Evi (FH)
 • Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa (OBCT)
 • Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF)
 • Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ)
 • Uluslararası Karikatürist Hakları Ağı (CRNI)
 • Uluslararası PEN
 • Uluslararası İfade Hürriyeti (IFEX)
 • Yabancı Medya Derneği (FMA)

This statement was coordinated by the Media Freedom Rapid Response (MFRR), a Europe-wide mechanism which tracks, monitors and responds to violations of press and media freedom in EU Member States, Candidate Countries and Ukraine.

MFRR 3 consortium logos
Turkish journalist blacklist Library

Turkey: Solidarity with twenty journalists including TGS leadership blacklisted…

Turkey: Solidarity with twenty journalists including TGS leadership blacklisted by police

The partner organisations of the Media Freedom Rapid Response (MFRR) expressed solidarity with the twenty journalists blacklisted by the Turkish General Directorate of Security (EGM) for their writing and joined Turkey’s Journalists Union (TGS) in denouncing an apparent attempt to intimidate independent journalists and trade unionists.

On 5 September, the Mezopotamya News Agency (MA) revealed that the General Directorate of Security (EGM) had blacklisted 20 journalists in relation to their writings for the online magazine Journalist Post, a periodical run by journalists living in exile. No legal proceedings have yet been initiated against them.

 

The confidential document, containing the blacklist, was disclosed during the trial of MA editor-in-chief Dicle Müftüoğlu, on trial under terrorism charges. According to media reports, the list was prepared based on intelligence information collected against the Fethullah Gülen movement for anti-terrorism police departments. Based on this intelligence information, the EGM Foreign Relations Department of the Turkish Police classified Journalist Post as being run by a Fethullah Gülen-linked network.

 

Since 2020, four magazine issues have been published as part of a solidarity campaign for freedom of expression and press freedom worldwide. It featured 74 articles, interviews, news and analysis written by journalists and academics from 32 different countries, available in Turkish, English and German.

 

The list includes the name of the journalists who have been involved in running the magazine or contributing to it, their ID numbers, their positions, and whether they have an entry with their ID numbers on the National Judiciary Network (UYAP).

 

The listed journalists are: Engin Sağ, Şemsi Açıkgöz, Mustafa Kılıç, Yüksek Durgut, Ramiz Kılıçarslan, Necdet Çelik, Hasan Cücük,  İsmail Muhammet Sağıroğlu, Enes Cansever,  Basri Doğan, Türkmen Terzi, Vedat Demir, Rabia Yavuz Türe, Yunus Erdoğdu, Naciye Nur Kılıç, Erkan Pehlivan, Erkin Emet, Dicle Müftüoğlu, Dicle Fırat (Journalists Association DFG Co-chairperson), Mustafa Kuleli (General Secretary of Journalists Union of Turkey and EFJ Vice-President) and Gökhan Durmuş (President of Journalists Union of Turkey).

 

Listed among the 20 journalists, EFJ Vice-President Mustafa Kuleli reacted: “Erdogan’s regime is trying to criminalise journalism and advocacy by juxtaposing them with terrorism. They are trying to intimidate us. We will continue to defend journalists, journalism and democracy.  As I wrote in my article that got me blacklisted: Turkey is bigger than Erdogan. The people of Turkey will eventually defeat tyranny and despotism.”

 

Our organisations urge the Turkish authorities to end the repression of media freedom advocates and to not start legal proceedings against the listed journalists. Thirty-eight journalists and media workers are still behind bars in Turkish prisons for doing their job in the public interest.

Signed by:

 • ARTICLE 19 Europe
 • European Centre for Press and Media Freedom (ECPMF)
 • European Federation of Journalists (EFJ)
 • International Press Institute (IPI)
 • OBC Transeuropa

This statement was coordinated by the Media Freedom Rapid Response (MFRR), a Europe-wide mechanism which tracks, monitors and responds to violations of press and media freedom in EU Member States, Candidate Countries and Ukraine.

MFRR 3 consortium logos
Library

Turkey: International groups call to restore Evrensel’s right to…

Turkey: International groups call to restore Evrensel’s right to receive public ads

18 press freedom, freedom of expression and human rights organisations call on the Turkish Press Advertising Agency (BİK) to withdraw without delay its alarming decision to revoke the right of the independent Evrensel newspaper to receive public ads, a vital source of financial income for the publication. BİK has a regulatory duty to act as an independent and fair distributor of public ads, and not to facilitate censorship through suppressing critical news outlets.

 

Turkish translation available here.

On 22 August 2022, Evrensel newspaper received BİK’s decision backdated to July 17, 2022, revoking its right to receive public ads. This move was prompted by an audit into alleged bulk buying that distorted Evrensel’s distribution figures against which measure the advertising levels are set. The right of Evrensel to receive public advertisements has been suspended since September 2019. With the latest decision, this suspended right was completely cancelled.

 

In its decision, the BİK stated that “the public ad ban on Evrensel was observed to be suspended for a full six months without break, excluding the period when such administrative monitoring was suspended due to the pandemic, therefore its right to receive public ads was revoked”. Evrensel has the right to appeal to the decision at court. Should Evrensel be removed from BİK’s system to receive any public advertising, a new, swiftly launched application process for re-gaining the right to public ads would take at least three years. This drawn-out process would be detrimental to the newspaper’s financial stability.

 

In the last three years, IPI and undersigned press freedom organisations have repeatedly called on BİK to withdraw the initial public ad ban that was initiated in September 2019 on Evrensel. Ten members of the European Parliament had also joined the call with a letter to then-General Director of BİK Rıdvan Duran requesting the ban be lifted. Despite an in person meeting with Duran in February 2020, the ad ban remained in force until this latest decision.

 

MFRR Coordinator, Gürkan Özturan, said:

 

“The long time pressure and regulatory restrictions imposed on independent media has been impacting media freedom and society’s right to access information negatively in Turkey. The latest BİK decision to revoke advertisement revenues for Evrensel is yet another example of this ongoing and increasing trend and must be revoked immediately.”

 

In a judgment issued on 10 August 2022, the Turkish Constitutional Court ruled that BİK’s arbitrary and consecutive public ad bans on newspapers including Sözcü, Cumhuriyet, Evrensel and BirGün, violated freedom of expression and press freedom as well as constituted and evidence of BİK acting as a tool for systematic censorship and criminalization of news coverage in the country. The Constitutional Court’s verdict thus confirmed that BİK lacks impartiality towards media outlets.

 

Media freedom in recent years has been deteriorating in Turkey in light of the upcoming parliamentary and presidential elections in 2023, we are concerned about the state of remaining independent media outlets, the repercussions it will have on the right to access information for the residents of Turkey who will need to rely on the existing media outlets to make informed decisions in the election calendar, and how this will contribute to an already-shrinking civic space in the country. Hereby we once again call upon the Press Advertising Agency (BİK) in Turkey to withdraw the decision to revoke ad revenues for Evrensel.

Signed by:

 • International Press Institute (IPI)
 • ARTICLE 19
 • Articolo 21
 • Danish PEN
 • English PEN
 • European Centre for Press and Media Freedom (ECPMF)
 • IFEX
 • IPS Communication Foundation/bianet
 • Media and Law Studies Association (MLSA)
 • OBC Transeuropa (OBCT)
 • P24 (Platform for Independent Journalism)
 • PEN America
 • PEN Norway
 • PEN Turkey
 • Reporters Without Borders (RSF)
 • South East Europe Media Organisation (SEEMO)
 • Swedish PEN
 • The Coalition For Women In Journalism (CFWIJ)

Uluslararası hak grupları, Evrensel’in kamu ilanı yayımlama hakkının geri verilmesi için çağrı yaptı 

Basın İlan Kurumu, Evrensel gazetesinin kamu ilanı alma hakkını iptal etti

 

Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI) ve 17 uluslararası basın ve ifade özgürlüğü ve insan hakları grubu, Basın İlan Kurumu’na (BİK) bağımsız Evrensel gazetesinin kamu ilanı alma hakkına yönelik iptal kararını derhal geri çekme çağrısı yaptı. BİK, gazetelerin yayın hayatı için hayati önem taşıyan kamu ilanlarının bağımsız ve adil bir biçimde dağıtılmasında düzenleyici bir rol oynamalıdır, eleştirel haber kurumlarını baskılayarak sansür mekanizmasını yaygınlaştırmada değil.

 

Evrensel gazetesine 22 Ağustos 2022’de tebliğ edilen 17 Temmuz tarihli BİK kararında gazetenin kamu ilanı alma hakkının tümüyle iptal edildiği bildirildi. Bu karar, Evrensel gazetesinin tirajını “çoklu alım” ile arttırdığı iddialarını takiben başlatılan denetimlerin gerçekleştirilmesinin ardından geldi. Evrensel için gazetelerin tirajlarına göre belirlenen kamu ilanı gelirleri Eylül 2019’da denetim kararına kadar BİK tarafından durdurulmuştu. Bu son karar ile Evrensel gazetesi, kamu ilanı yayımlama hakkını tümüyle kaldırdı.

 

BİK kararında, “23 Mart 2020 ile 30 Nisan 2022 tarihleri arasında Kurumca mevzuat şartlarının aranmadığı salgın süreci hariç bırakılmak suretiyle altı ay içinde yayınlama hakkı yeniden devam etmediği anlaşıldığından, Günlük Evrensel gazetesinin, resmi ilan ve reklam yayınlama hakkının sona ermesine karar verilmiştir,” ifadelerini kullandı. Evrensel’in kararı önce BİK’e itiraz etmek olmak üzere mahkemede temyiz hakkı bulunuyor. Evrensel gazetesinin BİK sisteminden çıkarılması halinde, ilan yayımlama hakkının geri kazanımı için bugün başlatılacak bir başvuru sürecinin dahi en az üç yıl süreceği öngörülüyor. Bu süreç, gazetenin finansal sürdürülebilirliği açısından son derece yıkıcı etkiler doğuracaktır.

 

Son üç yıl içinde, IPI ve aşağıda imzası bulunan basın özgürlüğü kurumları, Eylül 2019’da verilen Evrensel’e yönelik ilan durdurma cezasının kaldırılması için BİK’e pek çok kez çağrıda bulundu. 10 Avrupa Parlamentosu üyesi, dönemin BİK Başkanı Rıdvan Duran’a ortak mektup göndererek bu çağrıya destek vermişti. Şubat 2020’de Duran ile IPI öncülüğünde yüz yüze düzenlenen bir toplantıda bu talep ve endişeler dile getirilmiş olmasına rağmen, ilan durdurma cezası kaldırılmamıştı.

 

Sözcü, Cumhuriyet, Evrensel ve BirGün gazetelerinin toplu başvurusuna yönelik Anayasa Mahkemesi’nin 10 Ağustos 2022 tarihli kararında, bu gazetelere verilen arka arkaya ve keyfi ilan kesme cezalarının basın ve ifade özgürlüklerini ihlal ettiğini belirtti. Ayrıca bu durumun yapısal sorunlardan kaynaklandığını belirten karar ile BİK’in ülkedeki sistematik sansür mekanizmasının bir aracı olarak hareket ettiği adeta teyit etmiş oldu. Böylelikle, AYM kararı BİK’in medya kurumlarına yönelik bağımsız yaklaşımının kaybedildiğini tasdik etti.

 

Son yıllarda Türkiye’deki medya özgürlüğü alanı gün geçtikçe daralıyordu. 2023 genel ve başkanlık seçimleri takvimi devam ederken, bağımsız haber yapmaya çalışan medya kuruluşlarının durumu, bilgiye dayalı karar verebilmek için var olan basın kuruluşlarına bağımlı kalan Türkiye vatandaşlarının habere erişimi üzerindeki olumsuz etkileri ve tüm bunların halihazırda daralmakta olan sivil alana olumsuz katkısı hakkında büyük endişe içerisindeyiz. O nedenle, bir kez daha Basın İlan Kurumu’na Evrensel gazetesinin ilan yayımlama hakkının iptalinin geri çekilmesi için çağrı yapıyoruz.

İmzacı kurumlar:

 • Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI)
 • ARTICLE 19
 • Articolo 21
 • Avrupa Basın ve Medya Özgürlüğü Merkezi (ECPMF)
 • Danish PEN
 • English PEN
 • European Federation of Journalists (EFJ)
 • IFEX
 • International Federation of Journalists (IFJ)
 • IPS Communication Foundation/bianet
 • Media and Law Studies Association (MLSA)
 • OBC Transeuropa (OBCT)
 • P24 (Platform for Independent Journalism)
 • PEN America
 • PEN Norway
 • PEN Turkey
 • Reporters Without Borders (RSF)
 • South East Europe Media Organisation (SEEMO)
 • Swedish PEN
 • The Coalition For Women In Journalism (CFWIJ)

This statement was coordinated by the Media Freedom Rapid Response (MFRR), a Europe-wide mechanism which tracks, monitors and responds to violations of press and media freedom in EU Member States, Candidate Countries and Ukraine.

MFRR 3 consortium logos
A protester chaining hands during freedom of the press in Istanbul, Turkey, 4 March 2016 Library

International groups call on Turkey’s parliament to reject the…

International groups call on Turkey’s parliament to reject the “disinformation” bill as a tool of digital censorship

Twenty three international media freedom, freedom of expression and journalists’ organisations today called for the immediate dismissal of the bill on “disinformation and fake news” which was submitted to the parliament on May 27 by the governing alliance of Justice and Development Party (AKP) and Nationalist Movement Party (MHP).

 

[Açıklamanın Türkçe çevirisi aşağıdadır]

The bill threatens up to three years imprisonment for those found guilty of the deliberate publishing of “disinformation and fake news” intended to instigate fear or panic, endanger the country’s internal or external security, public order and general health of Turkey’s society.

Such a bill, where the definition of disinformation and ‘intent’ is left so vague, puts millions of Turkey’s internet users at risk of criminal action for posting information that the government disagrees with.

Placed in the hands of Turkey’s highly politicized judiciary, the law would become another tool for harassing journalists and activists and may cause blanket self-censorship across the internet.

The bill would also increase any sentence by 50% where information is published from anonymous user accounts. This severely undermines anonymity on the internet and further intimidates those wanting to publish evidence of corruption and wrongdoing but are afraid of the consequences of being publicly identified. 

The governing alliance claim the bill is in line with the European Union’s Digital Services Act and General Data Protection Regulation, however there are no such provisions under either of these laws. 

The law would also bring news sites under the Press Law (Basin Kanunu). This gives their journalists access to the official press accreditation and also to public advertising funds through the official Press Advertising Agency, Basin Ilan Kurumu (BIK). In practice however this will simply enable the government to fund pro-government news sites while banning critical media deemed to have breached the disinformation law.

In the drafting stage, the government reportedly organized a consultation with international digital platforms yet it failed to hold any meetings with media representatives, editors, journalism associations or unions, despite these groups, and their members, being the most affected by the legislation.

The draft bill is currently before the Parliament. However the role of parliament has been so heavily undermined by the Presidential system that the bill is being rushed through without proper scrutiny or debate and expected to be passed swiftly into law within days. 

Disinformation is an important issue and needs to be combatted but not at the price of restricting journalists’ rights and the public’s rights of freedom of expression. Any such initiatives should be developed in close consultation with media and other stakeholders and include sufficient safeguards for free speech and independent journalism that can prevent their abuse by the government to impose  arbitrary censorship.  

We, therefore, call on all Turkey’s parliamentarians who believe in the parliamentary process and the free flow of ideas and information as central to a democratic society, to vote down this bill.

Uluslararası kurumlar, Türkiye meclisini dijital sansürün bir aracı olarak görülen “dezenformasyon” yasa tasarısına karşı çıkmaya çağırıyor.

Yirmi üç uluslararası basın özgürlüğü, ifade hürriyeti ve gazetecilik örgütü, Adalet ve Kalkınma Partisi’nin (AKP) ve iktidar müttefiki Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) tarafından 27 Mayıs’ta meclise sunduğu “dezenformasyon ve yalan haber” konulu yasa tasarısının bugün yayınladıkları bir ortak açıklamayla derhal geri çekilmesi çağrısında bulundu.

Tasarıda, korku ve panik yaratmaya, ülkenin iç ve dış güvenliğini, kamu düzenini ve Türkiye toplumunun genel sağlığını tehlikeye atmayı amaçlayan “dezenformasyon ve yalan haber” kasıtlı olarak yayımlamaktan suçlu bulunanlar üç yıla kadar hapisle tehdit ediliyor.
Dezenformasyon ve ‘niyet’ tanımının bu kadar muğlak bırakıldığı böyle bir yasa tasarısı, Türkiye’de milyonlarca internet kullanıcısını iktidarın onaylamadığı bilgileri paylaştığı için cezai işlem riskiyle karşı karşıya bırakıyor.

Türkiye’nin son derece politize olmuş yargısının ellerine bırakılan yasa, gazetecileri ve aktivistleri taciz etmenin başka bir aracı haline gelebilir ve internette kapsamlı bir otosansüre neden olabilir.

Tasarı ayrıca, bilgilerin anonim kullanıcı hesaplarından yayınlandığı durumlarda herhangi bir hapis cezasını yüzde 50 oranında artıracaktır. Bu, internetteki anonimliği ciddi şekilde baltalar ve yolsuzluk ve görevi kötüye kullanmanın kanıtlarını yayınlamak isteyebilecek ancak kamuoyuna açıklanmanın sonuçlarına dair çekinceleri olan kişileri daha da korkutur.

İktidarda bulunan AKP ve MHP ittifakı, tasarının Avrupa Birliği’nin Dijital Hizmetler Yasası ve Genel Veri Koruma Yönetmeliği ile uyumlu olduğunu iddia ediyor, ancak bu yasaların kapsamında böyle bir hüküm bulunmuyor.

Kanun tasarısı, haber sitelerini de Basın Kanunu kapsamına almayı öngörüyor. Bu, internet ortamında faaliyet gösteren mecralara bağlı gazetecilere resmi basın kartı tahsisi sağlayacak ve ayrıca kurumlara da Basın İlan Kurumu (BİK) aracılığıyla kamu reklam fonlarına erişimi mümkün kılacak. Ancak uygulamada bu, iktidarın hükümet yanlısı haber sitelerini finanse etmesine ve dezenformasyon yasasını ihlal ettiği düşünülen eleştirel medyayı kısıtlamasına olanak tanıyacaktır.

Taslak aşamasında hükümetin uluslararası dijital platformlarla bir istişare düzenlediği, ancak mevzuattan en çok etkilenmesi beklenen bu gruplara ve temsilcilerine, medya temsilcileri, editörler, gazetecilik dernekleri veya sendikalar ile herhangi bir görüşme yapmadığı bildirildi.
Tasarı şu anda Meclis aşamasında. Ancak, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin rolü, Başkanlık sistemi tarafından o kadar ağır bir şekilde sarsıldı ki, yasa tasarısı uygun bir inceleme veya tartışma yapılmadan aceleye getirilmekte ve birkaç gün içinde hızla yasalaşması bekleniyor.

Dezenformasyon önemli bir konu ve mücadele edilmesi gerekiyor, ancak gazetecilerin haklarını ve kamuoyunun ifade hürriyetini kısıtlamak pahasına böylesi bir adım atılamaz. Bu tür girişimler, medya ve diğer paydaşlarla yakın istişare içinde geliştirilmeli ve hükûmet tarafından keyfi bir biçimde sansür uygulamak için bunların kötüye kullanılmasını önleyebilecek ifade hürriyeti ve bağımsız habercilik için yeterli güvenceleri içermelidir.

Bu nedenle, meclis aşamasında, demokratik bir toplumun temeli olarak ifade hürriyeti ve bilginin serbestçe dolaşabilmesine inanan Türkiye’deki tüm milletvekillerini bu tasarıyı reddetmeye çağırıyoruz.

Signed by:

 • International Press Institute (IPI)
 • ARTICLE 19
 • Articolo 21 
 • Association of European Journalists
 • Committee to Protect Journalists
 • Danish PEN
 • English PEN
 • European Centre for Press and Media Freedom (ECPMF)
 • European Federation of Journalists (EFJ)
 • Foreign Media Association (FMA)
 • IFEX
 • International Federation of Journalists (IFJ)
 • Media and Law Studies Association (MLSA)
 • Media Research Association (MEDAR)
 • OBC Transeuropa (OBCT)
 • PEN America
 • PEN International
 • PEN Norway
 • Platform for Independent Journalism (P24)
 • Reporters Without Borders (RSF)
 • South East Europe Media Organisation (SEEMO)
 • Swedish Pen
 • The Coalition For Women In Journalism (CFWIJ)
 • Turkey Human Rights Litigation Support Project
 • World Association of News Publishers (WAN-IFRA)

This statement was coordinated by ECPMF and IPI as part of the Media Freedom Rapid Response (MFRR), a Europe-wide mechanism which tracks, monitors and responds to violations of press and media freedom in EU Member States, Candidate Countries and Ukraine.

MFRR 3 consortium logos
Güngör Arslan, murdered journalist in Turkey Library

Turkey: MFRR calls for swift and thorough investigation into…

Turkey: MFRR calls for swift and thorough investigation into murder of Güngör Arslan

The partners in the Media Freedom Rapid Response (MFRR) strongly condemn the murder of Güngör Arslan, the owner and managing editor of the local Ses Kocaeli newspaper in Turkey.

On Saturday 19 February, Arslan was attacked in front of his office and shot in the chest and leg. He was taken to hospital, where he died of his injuries. In a written statement, the Governor’s office announced that a 21-year-old suspect had been taken into custody. According to news reports, the suspect claimed he killed Arslan because he did not like his writing.

The MFRR welcomes the speedy arrest by the police and calls for a swift and thorough investigation and prosecution of the gunman and those who may have assisted or ordered the murder. This must shed light on the reasons for the attack, including any possible links with his journalistic work, and ensure all those responsible are held to account in court. In a broadcast made before the attack, Arslan had stated that he had previously suffered attacks for “trying to do his job as a journalist”.

Endemic impunity for murder of journalists in Turkey

In this regard, we reiterate our longstanding concerns about the endemic impunity for murders of journalists in Turkey: there has been no or incomplete justice for Uğur Mumcu, assassinated outside his home in Ankara in 1993; Metin Göktepe, tortured and murdered in police custody in Istanbul in 1996; Hrant Dink, assassinated in Istanbul in 2007; Naji Jerf, gunned down in Gaziantep in 2015; Rohat Aktaş, found dead in Cizre in 2016; or Jamal Khashoggi, murdered in a Saudi consulate in 2018.

In his last article published before his death, Arslan criticised Mayor Tahir Büyükakın of the Kocaeli Metropolitan area in relation to the allocation of a housing construction tender to the company of a close friend of Büyükakın. In 2021, Arslan spent 188 days in pre-trial detention on allegations of blackmail. He was released at his first hearing at the Kocaeli 12th Criminal Court of First Instance. After the attempted coup of 2016, he was detained as a FETÖ suspect. He was acquitted at trial, but his newspaper and property were seized.

Signed by:

 • ARTICLE 19
 • European Centre for Press and Media Freedom (ECPMF)
 • European Federation of Journalists (EFJ)
 • International Press Institute (IPI)
 • OBC Transeuropa (OBCT)

This statement was coordinated by the Media Freedom Rapid Response (MFRR), a Europe-wide mechanism which tracks, monitors and responds to violations of press and media freedom in EU Member States and Candidate Countries.