mission to Turkey Library

Media Freedom on the Line as Turkey Approaches Elections

Media Freedom on the Line as Turkey Approaches Elections

As Turkey prepares for presidential and parliamentary elections, press freedom and human rights groups demand that, whoever forms the next government, unwinding a decade of restrictions on media freedom must be a central priority for the country.

 

Turkish translation available here.

The extent of the media freedom crisis facing Turkey is outlined in the International Press Institute’s (IPI) report ‘Turkey: Throttling the Media in Crucial Election Year’ to be presented on World Press Freedom Day, 2023. The report is based on the results of the international media freedom mission led by IPI in October 2022. 

 

According to the report: Turkey’s journalists are facing a perfect storm of physical, judicial and regulatory threats designed to silence independent reporting and muzzle public debate.

 

The passing of the disinformation law in 2022 was the latest effort to bring the digital space to heel and ensure the social media platforms either submit to a role as conduits for government censorship, or resist and risk enormous financial penalties and ultimately their closure. 

 

Media regulators continue to fine broadcasters for critical programming and the courts continue the prosecution of journalists. Meanwhile a febrile atmosphere generated by political hostility to journalists, backed by a police force that beats up journalists with impunity, has created a tinderbox that could ignite into violence and further suppression at any moment.

 

In the months since the mission, journalists have been fearful of falling foul of the disinformation law which criminalizes ‘disinformation and fake news’ which is loosely defined as news intended to instigate fear, panic, endanger the security, public order or the health of society. The law establishes a framework for extensive censorship of online information and the criminalization of journalists.   While we are aware of only a handful of cases where the law has been cited when detaining individual journalists to date, it provided the legal basis for the unprecedented throttling of Twitter in February which the government initially justified as necessary to stop the spread of fake news following the earthquake. Public reaction forced the government into a swift U-turn. 

 

We call on the new government to immediately abolish the disinformation law.

 

During 2023 the broadcast regulator, RTÜK, has continued to issue fines against independent broadcasters on an almost monthly basis for criticizing the government. This evidence reinforced the mission report’s conclusions that the regulator has been weaponized to silence legitimate criticism and that this crucially undermines the electoral process. 

 

We call on the new government to ensure that all media regulators are fully independent of government and that they operate without prejudice and in full respect of media freedom. 

 

In the year since May 3, 2022 the Mapping Media Freedom database records 34 physical assaults on at least 72 journalists. This unacceptably high level of violence reinforces concerns expressed in the report about prosecutors’ failures to adequately punish those who perpetrate violence against journalists including the lack of accountability for police officers who assault journalists. 

 

We call on the new government to reform the judicial authorities’ approach towards journalists’ safety.

 

The April 25 dawn raids on Kurdish media which saw first the detention of at least 10 journalists of which five have since been charged with membership of an illegal organization, underline the relentless suppression faced by Kurdish journalists. The report records the mission’s meeting in Diyarbakir with journalists to discuss their plight following similar raids in June 2022 that saw the arrests of 20 journalists. 

 

We call on the new government to end the decades-long suppression of Kurdish journalism. 

 

The mission met with representatives of the Constitutional Court which has issued some important rulings including the August 2022 ruling that the arbitrary and consecutive bans on public advertising in independent newspapers by the Press Advertising Agency (BIK) violated freedom of expression and press freedom. However, there remain major challenges on the implementation of its rulings by lower courts and the delays in addressing important freedom of expression violations underscoring that justice delayed is justice denied. 

 

We call on the new government to reinforce the independence and capacity of the Constitutional Court to pursue and speed up justice for journalists and ensure its rulings, and those of the European Court of Human Rights are followed by the lower courts. 

 

The mission report further notes how, under the conditions, the survival of Turkey’s journalism can be attributed to some incredible and courageous individuals dedicated to their journalistic mission, backed by networks of journalists’ organizations, nationally and internationally, ready to support their members and colleagues wherever possible. It is also a result of a public thirst for independent reliable news that cannot be quenched. Turkey’s journalists still have a pivotal role to play in this election year and the building of a strong democratic society to come.

 

The mission was led by the International Press Institute (IPI) and included ARTICLE 19, the Committee to Protect Journalists (CPJ), the European Centre for Press and Media Freedom (ECPMF), Reporters Without Borders (RSF), Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropea (OBCT) and Amnesty International Turkey (AI). It was organized as part of the Media Freedom Rapid Response (MFRR) programme. 

Signed by:

 • Amnesty International
 • International Press Institute (IPI)
 • European Centre for Press and Media Freedom (ECPMF)
 • Committee to Protect Journalists (CPJ)
 • Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa (OBCT)
 • Reporters Without Borders (RSF)
MFRR 3 consortium logos

Türkiye’de Seçimler Yaklaşırken Basın Özgürlüğü Tehlikede

Türkiye yaklaşan cumhurbaşkanlığı ve meclis seçimlerine hazırlanırken, medya özgürlüğü ve insan hakları kuruluşları; seçimin ardından iş başına gelecek hükümeti kim kurarsa kursun, medya özgürlüğü üzerindeki on yıllık kısıtlamaların kaldırılmasının ülke için temel bir öncelik olmasını talep ediyor. 

Türkiye’nin karşı karşıya olduğu medya özgürlüğü krizinin boyutları Uluslararası Basın Enstitüsü’nün (IPI) Dünya Basın Özgürlüğü Günü 2023 kapsamında sunulacak olan ‘Türkiye: Kritik Seçim Yılında Medyaya Yönelik Kısıtlamalar’ başlıklı raporunda özetlenmiştir. Rapor, Ekim 2022’de IPI öncülüğünde yürütülen medya özgürlüğü uluslararası misyonunun sonuçlarına dayanmaktadır.

Rapora göre: Türkiye’deki gazeteciler, bağımsız haberciliği susturmak ve kamusal tartışmayı sessizleştirmek için tasarlanmış fiziksel, yargısal ve mevzuata dayalı tehditlerden oluşan mükemmel bir fırtınayla karşı karşıyadır.

Ekim 2022’de kabul edilen ve sosyal medya mecralarını hükümet sansürü için bir aygıt haline gelerek boyun eğme ya da direnerek yüksek para cezaları ile karşı karşıya kalma ve nihayetinde kapatılma riskini göze alma seçeneklerine zorlayan Dezenformasyon Yasası, dijital alanı boyun eğmeye zorlama amacıyla meclise getirilen en son girişimdi. 

Medya düzenleyicileri eleştirel programlar nedeniyle yayıncılara ceza kesmeye, mahkemeler de gazetecileri yargılamaya devam ediyor. Bu arada, gazetecilere cezasızlık zırhı altında fiziksel şiddet uygulayan bir polis gücü tarafından desteklenen, gazetecilere yönelik siyasi düşmanlığın yarattığı gergin ortam, her an şiddete ve daha fazla baskıya dönüşebilecek bir yangın yeri yaratmış durumda.

2022 yılının sonunda gerçekleştirilen misyondan bu yana gazeteciler; korku, panik yaratma, toplumun güvenliğini, kamu düzenini veya sağlığını tehlikeye atma amaçlı haberler olarak muğlak bir şekilde tanımlanan ‘dezenformasyon ve yalan haberleri’ suç sayan dezenformasyon yasasının radarına takılmaktan çekindiler. Yasa, çevrimiçi bilginin kapsamlı bir şekilde sansürlenmesi ve gazetecilerin kriminalize edilmesi için bir çerçeve oluşturmaktadır. Bugüne kadar bireysel olarak habercilerin gözaltına alınması sırasında bu yasaya atıfta bulunulduğu sadece birkaç vaka gözlemlense de, yasa Şubat ayında Twitter’ın eşi benzeri görülmemiş bir şekilde kısıtlanmasına yasal dayanak sağlamış ve hükümet başlangıçta depremin ardından yalan haberlerin yayılmasını durdurmak için gerekli olduğu gerekçesini öne sürmüştür. Ancak kamuoyundan gelen yoğun tepki hükümeti bu konuda keskin bir U dönüşüne zorlamıştır. 

Yeni hükümeti, dezenformasyon yasasını derhal yürürlükten kaldırmaya çağırıyoruz.

2023 yılı boyunca yayın düzenleyicisi RTÜK, hükümeti eleştirdikleri gerekçesiyle bağımsız yayıncılara neredeyse her ay ceza kesmeye devam etmiştir. Bu kanıtlar, misyon raporunun, düzenleyici kurumun meşru eleştirileri susturmak için güçlü bir araç olarak kullanıldığı ve bunun seçim sürecini önemli ölçüde baltaladığı yönündeki sonuçlarını desteklemiştir. 

Yeni hükümeti, tüm medya düzenleyicilerinin hükümetten tamamen bağımsız olmalarını, medya özgürlüğüne tam saygı çerçevesinde ve önyargısız faaliyet göstermelerini sağlamaya çağırıyoruz. 

Mapping Media Freedom veritabanı 3 Mayıs 2022’den bu yana geçen bir yıl içinde en az 72 gazeteciye yönelik 34 fiziksel saldırı vakası kaydetmiştir. Kabul edilemez düzeydeki şiddet vakaları, gazetecilere saldıran polis memurlarının hesap verebilirliğinin olmaması da dahil olmak üzere, savcıların gazetecilere karşı şiddet uygulayanları uygun şekilde cezalandırmadaki başarısızlıklarına ilişkin raporda dile getirilen endişeleri güçlendirmektedir. 

Yeni hükümeti, adli makamların gazetecilerin güvenliğine yönelik yaklaşımında reform yapmaya çağırıyoruz.

25 Nisan’da Kürt medyasına yönelik şafak baskınlarında ilk etapta en az 10 gazetecinin gözaltına alınması ve bunlardan beşinin örgüt üyeliğiyle suçlanması, Kürt gazetecilerin karşı karşıya kaldığı amansız baskıyı gözler önüne sermektedir. Rapor, misyonun Haziran 2022’de 20 gazetecinin gözaltına alındığı benzer baskınların ardından gazetecilerin durumunu görüşmek üzere Diyarbakır’da gazetecilerle bir araya geldiğini de hatırlatmaktadır. 

Yeni hükümeti, Kürt medyasına yönelik on yıllardır süren baskılara son vermeye çağırıyoruz. 

Heyet, Basın İlan Kurumu’nun (BİK) bağımsız gazetelerdeki kamu reklamlarını keyfi ve art arda yasaklamasının ifade ve basın özgürlüğünü ihlal ettiğine dair Ağustos 2022 tarihli kararı da dahil olmak üzere bazı önemli kararlar veren Anayasa Mahkemesi temsilcileriyle bir araya geldi. Bununla birlikte, kararların alt mahkemeler tarafından uygulanmasına ilişkin büyük zorluklar devam etmekte ve önemli ifade hürriyeti ihlallerinin ele alınmasındaki gecikmeler, ‘geciken adalet, adalet değildir’ sözünü akıllara getirmektedir. 

Yeni hükümeti, gazeteciler için adaleti yakından takip etmek ve hızlandırmak üzere Anayasa Mahkemesinin bağımsızlığını ve kapasitesini güçlendirmeye ve bu mahkemenin ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kararlarının alt mahkemeler tarafından takip edilmesini sağlamaya çağırıyoruz. 

Raporda ayrıca, mevcut koşullar altında Türkiye’de gazeteciliğin, kendini gazetecilik misyonuna adamış, ulusal ve uluslararası gazetecilik meslek örgütleri ağları tarafından desteklenen ve mümkün olan her yerde üyelerini ve meslektaşlarını desteklemeye hazır olan cesur ve özverili bireyler sayesinde ayakta kalabildiği belirtilmektedir. Bu aynı zamanda kamuoyunun bağımsız ve güvenilir haberlere olan yoğun ihtiyacının da bir sonucudur. Gazetecilerin Türkiye’deki bu seçim yılında ve gelecekte güçlü ve demokratik bir toplumun inşasında oynayacakları çok önemli bir rol vardır.

Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI) öncülüğündeki heyette ARTICLE 19, Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ), Avrupa Basın ve Medya Özgürlüğü Merkezi (ECPMF), Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropea (OBCT) ve Uluslararası Af Örgütü Türkiye (AI) yer almıştır. Bu misyon, Medya Özgürlüğü Acil Müdahale (MFRR) programının bir parçası olarak düzenlenmiştir. 

MFRR 3 consortium logos
Library

Slovakia: Fifth anniversary of Kuciak and Kušnírová’s killing marked…

Slovakia: Fifth anniversary of Kuciak and Kušnírová’s killing marked by fragile press freedom progress

Five years after the assassination of Já​​n Kuciak and Martina Kušnírová, Slovak judges are nearing their judgment in the retrial of the alleged mastermind of the murder of Aktuality.sk’s journalist and his fiancée.

While the hitmen and an intermediary of the February 2018 killing have already been convicted to long prison sentences, suspect Marián Kočner, charged with ordering the crime, was acquitted. With the retrial verdict expected in April 2023, our organisations renew our call for full justice for the double murder.

 

The undersigned organisations conducted a fact-finding and advocacy mission in the country to express their support to the families and colleagues of Já​​n Kuciak and Martina Kušnírová and as well as to evaluate press freedom in Slovakia five years after their murder. We took active part in the commemorative events and met with Slovak journalists. In meetings with the President, Prime Minister and political parties, we encouraged them to continue reforms and implement new measures to improve safety of journalists and independence of the media – including the public broadcaster RTVS – and to protect against abusive lawsuits and defend whistleblowers. Like the road to full justice for Já​​n and Martina’s assassination, Slovakia’s progress on media freedom remains fragile.

 

As political parties prepare for early elections scheduled for September 2023, our organisations call for new political consensus and commitments to improve media freedom and the safety of journalists to prevent any future killing of a journalist and allow Ján Kuciak’s colleagues to continue his legacy of public interest reporting.

 

1. Safety of journalists

After the 2020 elections, law enforcement bodies – the police, special prosecution and the courts – started tackling corruption revealed by journalists, which won them their trust. But full justice has not yet been served for either the assassination of Ján Kuciak or for other crimes against journalists such as their massive surveillance by “Kocner’s squad”, a network of individuals paid to supply information to the businessman. At the same time, the new survey conducted by the Investigative Centre of Ján Kuciak (ICJK) within the project Safe.Journalism.sk shows Slovak journalists are most frequently targeted with online and verbal attacks. 

 

One of the greatest threats journalists in Slovakia are facing today are verbal attacks including denigrating smear campaigns from politicians, which acts as a signpost for members of the public to further carry out online abuse. These attacks from politicians – which should be unequivocally condemned – remain largely unsanctioned.

 

Political leaders and parties should:

 • Commit to providing law enforcement authorities with all necessary means to bring about justice for crimes against journalists and improve their protection in line with the European Commission’s Journalist Safety Recommendation from September 2021. 
 • Pledge to respond positively if Slovakia’s new protection mechanism, Safe.Journalism.sk, requests cooperation. 
 • Pledge to ban verbal attacks and smear campaigns against media, and to condemn such attacks and sanction party members who violate the ban.
 • Pass amendments to the criminal code to strengthen punishments for aggravated attacks and threats against journalists targeted for their work.

 

2. Independence of the media

In 2022, Parliament passed important bills strengthening the legal protection of confidentiality of journalistic sources as well as reinforcing transparency of media ownership and funding. The former Director General of the public broadcaster RTVS, under whose mandate more than 30 journalists had quit, was replaced after a transparent election in parliament. Lawmakers have, however, failed to fundamentally reform the heavily political selection process. Moreover, as of July 2023, they decided to remove the licence fees, the main source of funding, and replace them with state subsidies pending a long-term solution. It was reported to the mission that the new Director General enjoys the general trust of the media community.

 

The current government should swiftly propose a new mechanism which will guarantee adequate and stable funding for RTVS, free of political pressures and overseen by an independent body. A public consultation involving the broadcaster should also be organised. After the next general election, political parties should commit to reforming the selection process of the public media’s Director General and its oversight body to further increase RTVS’ independence. By doing so, political leaders should be inspired by good practice and the positive elements of the European Commission’s proposed European Media Freedom Act.

 

3. Protection against abusive lawsuits and access to information

We welcome the commitment by the government to implement the European Commission’s recommendation against Strategic Lawsuits Against Public Participation (SLAPPs) and to support the proposed anti-SLAPP Directive. We call on all parties to follow this lead and pledge similar reforms to tackle vexatious lawsuits at the national level.

 

We are concerned that defamation remains punishable in Slovakia by a prison sentence of two to eight years. Although such sentences, among the harshest in the EU, are not applied by courts, they allow politicians and businessmen to exercise pressure on journalists. Media continue to be targeted by civil lawsuits with requests for damages of tens of thousands of euros. The Ministry of Justice has proposed to decrease the maximum prison sentence for defamation to one year and – in case of significant damage – to two years. Political parties are called upon to remove altogether prison sentences for defamation and to fully decriminalise defamation.

 

The legal framework for Freedom of Information (FOI) remains strong overall and among the best in the EU. It is positive that the Amendments to the FOI Act were passed by Parliament in 2022, banning the lawsuits against journalists for publishing information obtained via FOI requests. We welcome the establishment of the Office for the Protection of Whistleblowers, urge the government to transpose the EU Whistleblower Directive in full, and take all measures to provide maximum protection to all whistleblowers.

 

The assassination of Ján Kuciak and Martina Kušnírová led to sweeping societal and political changes in Slovakia. However, the mastermind of the murder has still not been convicted and the authorities have yet to take all necessary measures to protect journalists and defend independent media. The end of impunity must become a reality and the new political cycle must be turned by political parties into an opportunity to strengthen press freedom.

 

Signed: 

ARTICLE 19 Europe

Committee to Protect Journalists (CPJ)

European Centre for Press and Media Freedom (ECPMF)

European Federation of Journalists (EFJ)

Free Press Unlimited (FPU)

International Press Institute (IPI)

Reporters Without Borders (RSF)

This statement was coordinated by the Media Freedom Rapid Response (MFRR), a Europe-wide mechanism which tracks, monitors and responds to violations of press and media freedom in EU Member States and candidate countries.

MFRR 3 consortium logos
Slovakia Mission Library

Slovakia: Press freedom groups to visit Bratislava for Ján…

Slovakia: Press freedom groups to visit Bratislava for Ján Kuciak murder anniversary

Between 20 and 21 February 2023, a delegation of international media freedom organisations will conduct a joint mission to Bratislava to mark the five-year anniversary of the killing of Slovak investigative journalist Ján Kuciak and his fiancée Martina Kušnírová.

The aim of the mission is twofold. Firstly, to take part in the anniversary events and express solidarity with the families and the Slovak journalistic community as the retrial of the alleged mastermind at the Specialised Criminal Court reaches its final stage.

 

Secondly, five years after the assassination, to evaluate the security of journalists and the legal framework for their work, to understand the challenges facing independent journalism in private and public media, and to take the pulse of overall press freedom in the country.

 

The main question the delegation will seek to answer is: five years on from the killing, have the changes in Slovak politics, legislation, law enforcement, media industry and society been systemic enough to ensure the murder of a journalist never happens again and that media professionals can work freely?

 

The mission will be joined by the International Press Institute (IPI), European Centre for Press and Media Freedom (ECPMF), Reporters Without Borders (RSF), European Federation of Journalists (EFJ), Committee to Protect Journalists (CPJ), Free Press Unlimited (FPU) and ARTICLE 19 Europe. The mission is part of the Media Freedom Rapid Response (MFRR).

 

During the visit, the delegation will meet with editors and journalists of the major Slovak media including the public broadcaster RTVS. The organisations will discuss their proposals for the improvement of press freedom at meetings with representatives of the government, the opposition, the police presidency, chief prosecutor’s office and other public officials. Members of the delegation will speak at the conference “Media Freedom 2023” organized on 20 February in Bratislava by the Ministry of Culture under the auspices of the Media Freedom Coalition.

 

Interim findings for the mission will be shared via press conference at 15.00 on 21 February at the European Information Centre, Palisády 29, 811 06 Staré Mesto, Bratislava.

Press contacts

For more information and press contacts, please contact:

 • Flutura Kusari, European Centre for Press and Media Freedom flutura.kusari@ecpmf.eu +383 49 236 664.
 • Pavol Szalai, Reporters Without Borders pszalai@rsf.org, +33 7 82 31 50 98.
 • Jamie Wiseman, International Press Institute, jwiseman@ipi.media
MFRR 3 consortium logos
Daphne Caruana Galizia Library

Press freedom groups visit Malta on five-year anniversary of…

Press freedom groups visit Malta on five-year anniversary of Daphne’s murder to push for reforms

Between 13 and 17 October 2022, an international press freedom mission will visit Malta, five years after the assassination of investigative journalist Daphne Caruana Galizia on 16 October 2017. The country visit follows up on similar missions held in previous years.

Representatives of ARTICLE 19 Europe, the Committee to Protect Journalists (CPJ), the European Centre for Press and Media Freedom (ECPMF), the European Federation of Journalists (EFJ), the International Press Institute (IPI) and Reporters Without Borders (RSF) have requested a meeting with the Prime Minister of Malta Robert Abela and relevant ministers in an attempt to continue the dialogue with the Maltese government. In addition, they will be meeting with civil society representatives, journalists and other key stakeholders.

 

The delegation will seek to meet with:

 • Prime Minister Robert Abela and relevant ministers (meeting to be confirmed);
 • Information and Data Protection Commissioner, Ian Deguara;
 • Members of the diplomatic community and representatives of the European Commission; and
 • Maltese journalists, media workers and civil society organisations.

 

Despite a broad outcry, including by the organisations represented in the delegation, for full justice and accountability for Daphne Caruana Galizia’s assassination, judicial proceedings have so far made very limited progress. Additionally, the Government has been slow to implement press freedom reforms recommended by the landmark Public Inquiry, and it has failed to organise proper public consultations on legislative proposals.

 

Accordingly, as in previous years, the continued need for justice and accountability for Caruana Galizia’s assassination will feature prominently on the delegation’s agenda. Additionally, representatives will also focus on the other systemic failings that continue to negatively affect Malta’s press freedom climate. They will also support Caruana Galizia’s family and national civil society as part of local commemoration events.

MFRR 3 consortium logos
Ceska Televize Library

Czech Republic: MFRR pushes for reforms to strengthen independence…

Czech Republic: MFRR pushes for reforms to strengthen independence of public broadcaster

Representatives from the International Press Institute (IPI) and European Centre for Press and Media Freedom (ECPMF) travelled to Prague on Wednesday June 15 to meet with officials from the Ministry of Culture and push for the development of reforms which strengthen the independence of the country’s public broadcaster.

During the one-day visit, the delegation met with journalists and editors from independent media, representatives from the Endowment Fund for Independent Journalism (NFNZ), the director general of the Czech Television Petr Dvořák, and representatives from the Ministry of Culture under the new coalition government of Petr Fiala.

 

Discussions centred around the preparation of draft amendments aimed at creating additional safeguards to protect the institutional and editorial independence of Czech Television, which faced sustained pressure under the former government led by Andrej Babiš.

 

During the meeting with the Ministry, it was confirmed to the delegation that progress had been made in negotiations regarding the amendments and that the cabinet is due to discuss a re-worked package of reforms this week, June 20-24.

 

The new package contains only a handful of the amendments initially proposed by civil society groups including the NFNZ and IPI CZ and which were supported by the organisations of the Media Freedom Rapid Response (MFRR). According to information provided to the delegation, the revised amendments will include:

 

 • Changing the law so that both chambers of parliament, rather than just the Chamber of Deputies, will be involved in appointments to the Czech Television Council. This more staggered system is intended to make it more difficult for a government to use a parliamentary majority to overly politicise the composition of the council;

 

 • Tightening the rules for who can nominate candidates for the CT Council. Under the proposed amendment, only established institutions with 10 years of experience in the fields such as media, culture or human rights would be permitted to nominate candidates;

 

 • Removing the ability of parliament to reject the annual report of the public broadcaster, eliminating the ability of the parliament to twice reject the report and subsequently dismiss the entire CT Council;

 

 • Increasing the number of councillors on the CT Council from 15 to 18. Under the draft, the Senate would vote for six and the Chamber of Deputies will appoint the other 12. A qualified majority of 10 would be needed to appoint and dismiss the director general.

 

As part of the initial reform package developed by the Ministry of Culture, when the amendments entered into force the entire CT Council would have been dismissed and elections would have been held under the new appointment system. However, the Legislative Council of the Government raised concerns about the legality of the move and a compromise was required, causing significant delays while coalition parties negotiated an alternative.

 

Under the rewritten plans, the number of councillors will instead be increased by three. In another shift, the Chamber of Deputies would elect two thirds of the councillors rather than the original proposed 50:50 split between the Chamber and the Senate.

 

If approved by the cabinet in June, the draft amendment would then need approval from the Chamber of Deputies and the Senate before being signed into law.

 

“It is uplifting to finally see progress made on the preparation of a new draft. While this new package contains only a fraction of the initial proposals, if passed these amendments would still have a significant impact and create additional safeguards against future attempts to undermine the independence of Czech Television”, said IPI Deputy Director Scott Griffen, who participated in the visit. “We urge the cabinet to swiftly approve this first package of reforms and send the package to parliament for a vote. It is vital that early momentum of improving the landscape for media freedom is not lost.

 

“However, this should be seen as a first step in a wider process of reform – one which must urgently include the provision of sustainable financing for Czech Television. The Czech public broadcaster has been, and remains, a standard bearer for other public service media in the region. Shoring up its financial stability and passing amendments which help future-proof the institution against political attacks would provide a much-needed example of resilience in central and eastern Europe. Our organisations will continue to closely follow the legislative process and push for additional needed improvements for media freedom in the coming months.”

 

During the meeting at the Ministry, the delegation was also informed that a working group is due to be established to discuss a second package of reforms to the Act on Czech Television and Czech Radio. This would include the proposal to legislate for automatic increases in the licence fee in line with inflation, as well as greater judicial oversight over dismissals of councillors and the creation of professional criteria for those seeking election to the CT Council. IPI strongly urged that this working group include independent national and international experts.

 

Coming in the wake of an announcement about forced cuts to budgets and staff numbers, a solution to the unsustainable financial situation at Czech Television is viewed by the delegation as essential in the coming months. In total, the broadcaster will be forced to cut 910 million crowns (€36.8 million) by 2024 and intends to axe its newest channel, ČT3. The license fee has not increased since 2008.

 

During the visit of the delegation to Prague, the delayed election for the CT Council was also held. After the governing coalition passed a motion for the vote to be made public, the opposition party boycotted the vote. Five new councillors were appointed, all of whom have suitable professional qualifications and expertise.

This mission was coordinated by the Media Freedom Rapid Response (MFRR), a Europe-wide mechanism which tracks, monitors and responds to violations of press and media freedom in EU Member States, Candidate Countries and Ukraine.

MFRR 3 consortium logos
MFRR Italy Mission Library

Who is afraid of journalists? The MFRR Italy Mission…

Who is afraid of journalists? The MFRR Italy Mission Report

On 11 May, partners of the MFRR launched the report of its fact-finding mission to Italy during a live event with journalists and media freedom stakeholders.

From 4 to 6 April 2022, a delegation of the MFRR was in Italy for a fact-finding mission focused on two main topics: defamation and future legislative developments against SLAPPs on one side and the safety of journalists and State protection measures on the other. In 3 days there were 8 meetings in 2 regions (Rome and Campania), with 11 MFRR participants.

The fact-finding mission provided the MFRR with an opportunity to assess the legislative delays that are preventing Parliament from responding to the repeated calls of the Constitutional Court in reforming defamation laws, and to get to know the coordinated State monitoring and protection system implemented in Italy for intimidation acts against journalists, a good practice mentioned in a recent Recommendation of the European Commission.

This mission was coordinated by the Media Freedom Rapid Response (MFRR), a Europe-wide mechanism which tracks, monitors and responds to violations of press and media freedom in EU Member States and Candidate Countries.

MFRR 3 consortium logos
MFRR fact finding mission to the Netherlands February 2022 Library

Netherlands: Towards a safer haven: Advancing safety of journalists…

Netherlands: Towards a safer haven: Advancing safety of journalists amidst rising threats in the Netherlands

Following interviews with more than twenty local stakeholders, the MFRR concludes that policy and practice around the safety of journalists in the Netherlands in many ways constitutes a best practice example, thanks to its pioneering PersVeilig mechanism. Nevertheless, there remains a need to strengthen several areas to better protect journalists and media workers against the increasingly hostile climate pursuant to intensified societal polarisation and threats emanating from organised crime.

The report details the findings and recommendations of the MFRR’s online fact-finding mission that took place in February 2022, led by Free Press Unlimited (FPU) together with the European Centre of Press and Media Freedom (ECPMF) and the International Press Institute (IPI), with the participation of the other MFRR partners plus the Committee to Protect Journalists and Reporters Without Borders, and in collaboration with the Nederlandse Vereniging voor Journalisten (NVJ).

The Netherlands generally remains a safe haven for journalists and media workers. The pioneering PersVeilig mechanism is a key actor in ensuring and advancing journalists’ safety and is a noteworthy example of constructive cooperation and dialogue between the journalistic community and state authorities. Both symbolically and practically, PersVeilig makes it clear that attacks and harassment of reporters are not tolerated and are addressed collectively.

While the assessment of PersVeilig is overwhelmingly positive, both among the MFRR’s partner organisations and its interlocutors during the fact-finding mission, room for improvement remains in a number of areas. These include implementing agreed-upon protocols more consistently and ensuring the project’s capacity and continuity.

Despite the relatively favourable conditions for press freedom and a pioneering mechanism, the MFRR mission confirmed that aggression against journalists is on the rise amidst a hardening of public debate and increasing polarisation in society. Subsequently, and despite the high willingness to cooperate between the journalistic community and law enforcement, the need remains to ensure a better understanding of the role of the press during protests, as well as changes to operational procedures to protect this role.

Certain categories of journalists suffer specific threats, particularly freelance reporters and women journalists. In this regard, it became clear throughout the mission that the Dutch approach to the safety of journalists lacks a gender lens. Moreover, while the Dutch policy approach scores well when it comes to putting in place mechanisms to protect journalists and prosecute offenders, there is room for improvement as concerns prevention.

Furthermore, with regard to threats from organised crime, there is a need to study the creation of tailored protection packages and consider improvements to the protection of journalists who cover high-profile criminal trials.

In light of its findings and to ensure that the Netherlands maintains its leadership position when it comes to the safety of journalists, the MFRR issued more than twenty specific recommendations to the authorities of the Netherlands, law enforcement, the journalistic community, PersVeilig and social media platforms.

The fact-finding mission to the Netherlands was coordinated by the Media Freedom Rapid Response (MFRR), a Europe-wide mechanism which tracks, monitors and responds to violations of press and media freedom in EU Member States and Candidate Countries.

Library

MFRR to host press conference on journalist safety in…

MFRR to host press conference on journalist safety in the Netherlands

As part of an international fact-finding mission to map the declining safety of journalists in the Netherlands, Free Press Unlimited, the European Center for Press and Media Freedom, and the International Press Institute are organising an international press conference on April 13th 3:30-4:30 PM CEST.

The report is published as part of the Media Freedom Rapid Response. A panel discussion will be held with, among others, crime reporter Paul Vugts and Thomas Bruning, Secretary General of the Dutch Association of Journalists. This will be a hybrid event with the chance to ask questions both in-person and online.

The Netherlands is internationally known for having one of the highest levels of press freedom worldwide (ranking 6th in the 2021 World Press Freedom Index); PersVeilig often being cited as a best-practice example. However, there are growing concerns regarding an uptake in aggression against journalists. With an increase in attacks on journalists in the Netherlands, the decision by major Dutch Public Broadcaster NOS to remove their broadcaster logos from its vans in order to protect employees, and following the murder of Peter R. de Vries in broad daylight, the topic of press freedom in the Netherlands is receiving more and more international attention.

To investigate this further, Free Press Unlimited took the lead in an international fact-finding mission. As part of the mission, Media Freedom Rapid Response (MFRR) partners together with the Committee to Protect Journalists and Reporters Without Borders, conducted several interviews with, among others, some of the country’s most renowned investigative journalists, editors-in-chief, the Police Department, key academic figures, and influential policy-makers. The findings of these interviews have been compiled and mapped out as part of an international research study on the safety of journalists in the Netherlands. Ultimately, the research study maps out key findings of the discussions that were held, providing expert recommendations in line with the Council of Europe and the European Commission’s Recommendations on the Safety of Journalists. If you wish to join, please register using the button below. Registration is required for both physical and online participation.

This press conference was coordinated by the Media Freedom Rapid Response (MFRR), a Europe-wide mechanism which tracks, monitors and responds to violations of press and media freedom in EU Member States and Candidate Countries.

Library

MFRR to hold press freedom mission to Italy

MFRR to hold press freedom mission to Italy

From 4 to 6 April, representatives of all partner organisations of the Media Freedom Rapid Response (MFRR) will be in Italy for a fact-finding mission focused on two main topics: safety of journalists and state protection measures on one side, and SLAPPs against journalists and the need for comprehensive legislative reforms of the framework of defamation and media freedom on the other. 

In collaboration with local partners, including the Italian National Federation of Journalists (FNSI), the journalists’ association Articolo 21 and the Chamber of Journalists, the MFRR delegation will address these issues from different perspectives and with a variety of stakeholders.

The Italian media freedom landscape is full of contrasts and contradictions, and the mission will explore lights and shadows of the situation of media freedom in the country.

As documented on Mapping Media Freedom, the safety of journalists is at risk more than ever across the EU member states and candidate countries. At the same time, the Italian State coordination system that monitors intimidation against journalists and decides on their protection measures is one of the good practices highlighted in the European Commission’s Recommendation on the Safety of Journalists. During the mission, the MFRR delegation will meet Ministry of the Interior officials engaged in analysing threats and protecting journalists. An official hearing is also scheduled at the Parliamentary Inquiry Anti-Mafia Commission to exchange views with Members of Parliament of the Subcommittee on Mafia, journalists and media. The delegation will also meet with journalists under threat in Campania, a region with a worryingly high number of reporters under police protection. This visit also serves the purpose of showing solidarity with a neglected area in Italy, where media, institutions and citizens are under pressure from organised crime and where local journalism is a bulwark of resistance and civil engagement.

The mission will also follow up on the two Constitutional Court decisions concerning the abolition of prison sentences for convictions of defamation through the press: both in 2020 and 2021, the Court invited the Parliament to legislate and find a balance between freedom of expression and the right to defend one’s reputation. This invitation has, however, not been actioned yet by Parliament. By meeting the judge rapporteur who wrote the decisions and Members of Parliament, the MFRR delegation will investigate why this is the case and what steps are planned towards realising such reform.

Strategic Lawsuits Against Public Participation (SLAPPs) will be the focus of a closed event hosted by the FNSI with journalists, lawyers, members of the union and journalists’ associations. With these stakeholders, the MFRR will discuss the impact of abusive lawsuits on the everyday activity of a reporter in Italy and upcoming legislative and policy measures that are being designed by the European Commission to tackle the problem.

Lastly, media capture will feature centrally in a discussion hosted by the Chamber of Journalists, where the MFRR delegates will hear critical cases related to low wages and other problematic labour conditions faced by journalists, and media capture. This meeting will also represent an opportunity to showcase initiatives that support freelance journalists and video reporters.

Signed by:

 • ARTICLE 19
 • European Centre for Press and Media Freedom (ECPMF)
 • European Federation of Journalists (EFJ)
 • Free Press Unlimited (FPU)
 • International Press Institute (IPI)
 • OBC Transeuropa (OBCT)

This mission was coordinated by the Media Freedom Rapid Response (MFRR), a Europe-wide mechanism which tracks, monitors and responds to violations of press and media freedom in EU Member States and Candidate Countries.

Library

Controlling the Message: Challenges for independent reporting in Greece

Controlling the Message: Challenges for independent reporting in Greece

Today, the Media Freedom Rapid Response (MFRR) publishes the report “Controlling the Message: Challenges for independent reporting in Greece”, which details the findings and recommendations of its online fact-finding mission to Greece. The mission, involving interviews with more than thirty local stakeholders, was implemented by the MFRR together with Reporters Without Borders in December 2021. The partner organisations conclude that challenges to the independence of the media and the safety of journalists are systemic in the country. While the problems are not unique, their intensity is highly problematic and sets it apart from most other EU Member States.

The result of this crisis is that news that is inconvenient or unflattering for the government, which includes reporting on serious human rights violations, does not get reported in many outlets. This creates a significant obstacle for the public’s access to information and, subsequently, their informed participation in the democratic process.

Understanding the political polarisation and fragmentation of the media landscape requires taking the long view. The current situation has been shaped by more than a decade of severe financial and political crisis which has harmed the way journalism is understood. At the same time, there has been a deterioration of press freedom since Nea Dimokratia’s electoral victory in 2019, who are “obsessed with controlling the message” and minimising critical and dissenting voices, as we heard again and again during the fact-finding mission.

The murder of crime reporter Giorgos Karaivaz represents a low point for media freedom in Greece and drew international attention to the significant problems with journalists’ safety. The investigation progress appears slow and lacks basic transparency, which has had a chilling effect and leads to mistrust about the authorities’ ability or willingness to protect the journalistic community.

Migration policy, human rights violations committed in its implementation including pushbacks, and the humanitarian crisis that the refugee stream has created are highly sensitive topics for the government. Reporting on the issue is increasingly difficult, as journalists face obstructions including arbitrary arrest and detention, restriction of access to migration hotspots, surveillance, and harassment.

Reporting on protest is another particularly problematic area of journalistic practice in Greece. Journalists face aggression and harassment from law enforcement and from protesters. Overall, there is a lack of political will to ensure that journalists can safely report from demonstrations, which translates to a lack of adequate protection at the operational level.

Legal threats are also a significant problem for media freedom in Greece, including criminal prosecutions as well as Strategic Lawsuits Against Public Participation (SLAPPs). Such threats can lead to self-censorship.

In light of these findings, the MFRR has issued a series of recommendations to the Greek authorities and to the European community, including the institutions of the European Union and the other EU Member States.

The fact-finding mission to Greece was coordinated by the Media Freedom Rapid Response (MFRR), a Europe-wide mechanism which tracks, monitors and responds to violations of press and media freedom in EU Member States and Candidate Countries.